Sen duchovního romantika

Dr. Michael LaitmanTím hlavním je skupina. Hodně jsem slyšel o Baal HaSulamovi, jak snil o tom vytvořit kabalistickou komunitu. Přivezl sebou z Polska koželužské stroje a myslel si, že by otevřel malou továrničku, kde by pracoval se svými studenty, a že by to mělo stačit k tomu, aby vyžili. V takovém malém a uceleném kruhu, jako ten, by se učili moudrosti kabaly. Měl mnoho podobných programů. Z jeho článků je cítit, nakolik o tom snil. Byl to ohromný duchovní romantik.

V těch časech to však stále ještě nebylo možné. Dokonce i v naší době vidíme, že jsme prozatím na cestě k něčemu takovému. Dalo by se říci, že to bude možné, ale jakým způsobem, to stále nevíme. Není nutné předbíhat dobu.

V každém případě vidíme, že všichni kabalisté, ve všech dobách, se učili právě ve skupinách a v jejím rámci přistupovali velmi zásadově k její ústavě, zákonům a obecným pravidlům chování.

Všechny zákony, které jsou popsány v Tóře a ve zbytku zdrojů, jsou zákony chování uvnitř skupiny. Nejsou určeny pro národ, ani pro masy, ale pouze pro kabalistické skupiny. Ačkoli je zřejmě vzbuzen dojem, že tomu tak je, že by se tak masy měli chovat, to vše je velmi podmíněné. V podstatě to účinkuje pouze na ty, kteří chtějí „vyjít ven ze sebe“, z ega.

[113807]

Z kongresu v Petrohradu „Den druhý“ 10/07/2013, Lekce 4

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: