Daily Archives: 7. 8. 2013

Mozaika mé duše

Dr. Michael LaitmanVe stávající realitě, cítím sebe, mé příbuzné, mou skupinu, ostatní skupiny, stát a svět, které se vztahují k pěti úrovním Aviutu (hrubosti přání), od kořenové fáze k fázi čtyři. Coby celek, tato realita je duše, nebo jinými slovy, přání dostávat, ale ve své správné formě. Nyní je roztříštěno na kusy, avšak nápravou spojení mezi kusy ji znovu postavím do jedné struktury, jednoho přání,  Malchut ze světa Ein Sof (Nekonečna ∞). Pak, Světlo Ein Sof, nebo Stvořitele (NRNHJ), naplní tuto duši.

Nic víc na tom není a to je ta jediná věc, o které moudrost kabaly hovoří: o nápravě přání, která se mi zdají, že jsou do určité míry ode mě oddělená. To je způsob, jakým byl pro mě nepravý vnější obraz vytvořen, skupina přátel, a já musím každého přivést blíže k sobě. To je naše práce.

Je to o mé duši, o mé nekonečné duchovní nádobě, ve které existuji. Chci si udržet pocit své fyzické existence, ve které jsem nyní, v tomto „já“? Pokud z něj chci vystoupit a započít s nápravou své duše, napojit se na ni, žít v ní, musím shromáždit tyto části do jedné. Tyto části jsou v každém z nás. Tak pracuji překonáváním svého ega, abych se s přáteli spojil, s částmi své duše.

 

Když ignoruji jejich vnější projev, znamená to, že nevidím jejich tváře, ale pouze části duše. Každý vnější projev je neutralizován, když pracuji na lásce, namísto na nenávisti.

[113625]

Ze 4. části denní lekce kabaly 25/07/2013, Spisy Baal HaSulama