Z jedné úrovně do druhé

Dr. Michael LaitmanUž chápeme, že nový duchovní stav můžeme odhalit pouze ve spojení a jednotě mezi námi, a nyní začínáme chápat, jak se pohybovat z jedné úrovně do druhé. Po prvé jsme dosáhli porozumění naší cestě, jejím složkám, a činům, které zahrnuje: nejdříve krok pravou, pak levou, a tělo zůstává uprostřed. Tak postupujeme střední cestou: pravá noha, levá noha a další krok vpřed nejdříve pravou, a pouze pak levou, což je práce na naší straně.

Vždycky začínáme z pravé linie, protože vždy postupujeme směrem k odevzdání, lásce, spojení a jednotě ve víře nad rozumem. Nicméně levá linie je odhalena natolik, nakolik nám ji odhalí Světlo. Takže na každé úrovni se říká: „Stvořil jsem zlý sklon, stvořil jsem Tóru jako koření,“ aby jej napravil. To se vztahuje k systému vlivu Světla na zlý sklon, který napravujete s pomocí Světla tak, že můžete postupovat.

To je systém, ve kterém se nacházíme. Pravá strana je odevzdání, láska, spojení a jednota (∑), což znamená vše, co pochází ze strany Hesedu. Levá linie je přání dostávat, vědět, síla přijímání, kterou je myšleno ego, zatímco já jsem uprostřed. K čemu přiřadím sebe? K bodu v srdci a tak jsem to já, který je zaměřen a touží po Stvořiteli.

Otázkou je, jak postupuji? Nejdříve začnu pravou linií, kterou je touha dávat, milovat, sjednotit se a maximální přilnutí.

Naše jednota se nachází nad egem, bez kterého bychom se samozřejmě v duchovní práci neobešli. Je k nám připojeno předem a je to původní, počáteční stav.

Dostáváme se k tomu, že ego (1) je srdce a v něm je bod v srdci, ve kterém se směřuji na spojení a jednotu. V okamžiku, kdy to tak udělám, začne se mi dostávat určitého vyzařování (3) v našem spojení a jednotě (2). Možná že Stvořitele v pocitu jednoty prozatím necítíme, ale to už je vlastně Jeho pocítění.

Jakmile získáme tento atribut, ego se k němu bude snažit znovu připojit (1b). Opět jsme nasměrováni k jednotě (2b) a případně se nám dostane další úrovně, která je mnohem výše, než ta předešlá. To je způsob, jakým postupujeme.

[113156]

Z 2. části denní lekce kabaly 21/07/2013, Shamati #59 “O holi a hadu”

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: