Kde začíná mé pravé já?

Dr. Michael LaitmanMé myšlenky a má přání vlastně nejsou mé. Kde začíná mé pravé já? Je to ve skupině, která vám umožní se vyvíjet a živit své přání ve vážnosti směrovaným, praktickým způsobem. Tady mám nástroje, prostředky, které mi umožní vyvíjet a měnit hmotu svého přání. Prací na přání za pomoci svých přátel, naplňuji svou jedinou svobodnou volbu.

Nicméně, pokud to nechci, objeví se nové potíže a postihy, a případně to chtít budu.

Otázka: Znamená to, že budu trpět, dokud se nevzdám?

Odpověď: Vzdát se není problém. Vtip je v tom začít chápat, že bych měl změnit své přání tak, že bude jako Stvořitelovo, a že to má cenu. Lákají mě ty stejné hodnoty a správný cíl, a začnu si to užívat.

Pak je tu nová fáze, “Že je to politováníhodné, že to dělám snažíc se vyhnout trápení a mít radost tím, že potěším Stvořitele. Chci se úplně odevzdat, naplno milovat, ačkoli od Stvořitele necítím žádnou odpověď.”

To je duchovní cesta, během níž změním egoistické hodnoty a čas od času objevím omezení své svobody, svou pravou úroveň. Jak je psáno,  “Ty jsi nazván Adamem [člověkem], a nikoli národy světa.” “Ty” se vztahuje k těm, jež touží dosáhnout Stvořitele, což znamená, že dělají své přání takové, jaké má Stvořitel. Pak, jsou nazýváni Israel, což znamená Yashar El (přímo ke Stvořiteli).

Nicméně, pokud Ho napodobit nechci, zůstávám na animální úrovni, ve které všechny změny, včetně vědecko-technologického pokroku, vše je odvozeno od Něj a nemohou se změnit. V tom nejsem samostatný. Člověk se stává nezávislý, když se stane podobný Stvořiteli.

[112563]

Ze 4. části denní lekce kabaly 19/07/2013, Rabašovy spisy

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: