Daily Archives: 1. 8. 2013

Kde začíná mé pravé já?

Dr. Michael LaitmanMé myšlenky a má přání vlastně nejsou mé. Kde začíná mé pravé já? Je to ve skupině, která vám umožní se vyvíjet a živit své přání ve vážnosti směrovaným, praktickým způsobem. Tady mám nástroje, prostředky, které mi umožní vyvíjet a měnit hmotu svého přání. Prací na přání za pomoci svých přátel, naplňuji svou jedinou svobodnou volbu.

Nicméně, pokud to nechci, objeví se nové potíže a postihy, a případně to chtít budu.

Otázka: Znamená to, že budu trpět, dokud se nevzdám?

Odpověď: Vzdát se není problém. Vtip je v tom začít chápat, že bych měl změnit své přání tak, že bude jako Stvořitelovo, a že to má cenu. Lákají mě ty stejné hodnoty a správný cíl, a začnu si to užívat.

Pak je tu nová fáze, “Že je to politováníhodné, že to dělám snažíc se vyhnout trápení a mít radost tím, že potěším Stvořitele. Chci se úplně odevzdat, naplno milovat, ačkoli od Stvořitele necítím žádnou odpověď.”

To je duchovní cesta, během níž změním egoistické hodnoty a čas od času objevím omezení své svobody, svou pravou úroveň. Jak je psáno,  “Ty jsi nazván Adamem [člověkem], a nikoli národy světa.” “Ty” se vztahuje k těm, jež touží dosáhnout Stvořitele, což znamená, že dělají své přání takové, jaké má Stvořitel. Pak, jsou nazýváni Israel, což znamená Yashar El (přímo ke Stvořiteli).

Nicméně, pokud Ho napodobit nechci, zůstávám na animální úrovni, ve které všechny změny, včetně vědecko-technologického pokroku, vše je odvozeno od Něj a nemohou se změnit. V tom nejsem samostatný. Člověk se stává nezávislý, když se stane podobný Stvořiteli.

[112563]

Ze 4. části denní lekce kabaly 19/07/2013, Rabašovy spisy

Osud přítele závisí na skupině

Dr. Michael LaitmanOtázka: Závisí vliv okolních sil na nás na kódu Rešimot?

Odpověď: Vliv sil, jež nás obklopují, závisí na mnoha faktorech.

Tím nejzásadnějším faktorem je, že pokud už jste ve skupině, pak v podstatě určuje, co se s vámi děje.

Žádný člověk v duchovním vývoji v ní není na osobní cestě, protože jsme všichni jako vzájemně propojené převody, a proto nemůže být ani pochyb, že bych měl nějaký druh jedinečné cesty, nebo že to, co se děje, závisí jen na mně; to závisí na všech.

Odtud musíme pochopit, jaký druh síly je ve skupině, jaký druh síly se nachází v naší jednotě, nakolik může každý jeden z nás ovlivnit osud přátel.

 [113262]

Z 2. části denní lekce kabaly 21/07/2013, Shamati #59 “O holi a hadu”

Vznášení se namísto tíhy a tmy

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak se mohu posunout do pravé linie, když jí ego odporuje?

Odpověď: Pravá linie bez odporu neexistuje. Jak může být člověk na duchovní linii, když by nebyla v opozici vůči egu? Duchovní stav stojí vždy proti egu, v opozici vůči němu, a v neustálém vnitřním napětí, neustálém překonávání.

Pokud však vedete toto vnitřní napětí skrz skupinu, stane se z něj svěžest, lehkost a vznášení namísto tíhy a tmy.

[113153]

Ze 2. části denní lekce kabaly 21/07/2013, Shamati #59 “O holi a hadu”