Daily Archives: 28. 7. 2013

Hlavní bod v životě

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak si mohu ověřit, zda jsem se neodchýlil ze správného směru?

Odpověď: Směr lze kontrolovat pouze podle principu: „Israel, Tóra a Stvořitel jsou jedno.” Všechny odchylky se týkají pouze této jednoty. Ničeho jiného se není nutno obávat, ujasněte si však přesně tento princip, neboť určuje správný stav v každém momentu našeho života. A pokud se nenacházíme v této jednotě, pak jsme se odchýlili od správné cesty.

Prověřte si, nakolik je vše, co se odehrává, spojeno s jedním zdrojem: Vy osobně, se všemi svými vlastnostmi, a všemi podmínkami, které jste obdrželi ve skupině. A celý svět je malý přídavek k vašim vztahům s přáteli. To vše spojte se Stvořitelem.

Vše musí být zaostřeno k sobě jako v zaměřovači, neustále ve svém životě tyto tři body spojovat. Pak budete mít správný pohled na svět, správné vnímání. Uvidíte pravý svět a ne ten falešný.

Kdybyste se podívali teleskopem a viděli lidi, hvězdy, skály, květiny, zvířata a jejich různé vzájemné vztahy, uviděli byste celý svět jako kaleidoskop. Pak vidíte své přátele a všechny jejich problémy, stejně tak jako své osobní problémy, jako duchovní, vnitřní. Celý obraz je uvnitř kaleidoskopu.

A pak se zaměříte na tento objektiv, ostříte osy, dokud se všechny nespojí do jedné. To je ono, pochopíte, že to vše pochází od Stvořitele a je k vám účelově posíláno. Mezi Vámi a Stvořitelem je systém, sestavující se z 613 částí, každá z nich a všechny dohromady musíte správně uspořádat tak, aby mezi Vámi a Stvořitelem byla jen jedna přímá linie, která vás pojí, která je na závěr zredukována do jednoho bodu jednoty, přilnutí!

Vše až na tento bod přilnutí zmizí. To znamená, že jste se stvořili, umístili na správné místo, ve správném bodě. Musíme začít cítit našich 613 přání a Světlo, které stojí oproti nim a pohupuje jimi, a když ne Světlo, tak alespoň nějaké síly, vjemy, které jsou vnímány blíže či dále jednotě.

Musíte hluboce litovat, pokud najednou tuto jednotu necítíte, cítit, jako když je ve vašem životě něco špatně. Musíte mít stále na zřeteli, že tak je to v pořádku. Nebudete schopni bez toho žít; tato obava vám nedá pokoje.

Bude se zdát, že je nemožné v těchto myšlenkách setrvávat. Avšak tento bod jednoty je zvláštní, protože nepotřebujeme v životě ničeho jiného! Dokonce ikdyž někde pracujete, staráte se o rodinu, děti, dům či jiné problémy, uvidíte, že jednota “Israel, Tóra a Stvořitel” vyřeší jakýkoli problém a vše upokojí, vše zapadne na své místo.

Když je dosaženo takové jednoty, činy, ke kterým má dojít, vymizí. Zdánlivě je vykonáte, abyste dosáhli jednoty. Ale jakmile je toho dosaženo s jejich pomocí, okamžitě zmizí, protože se tento svět oděje do světa duchovního.

[112977]

Z 1. části denní lekce kabaly 24/07/2013, Rabašovy spisy