Proč potřebuješ tuto starost?

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Mír:” Anděl se zeptal Stvořitele: “Co je člověk, že jej máš na paměti? A syn člověka, že jej navštěvuješ? Proč potřebuješ tuto starost?”…

Existuje taková alegorie o králi, který měl věž naplněnou samými dobrými věcmi, ale žádné hosty. Jaké potěšení má král v plné věži?

“Andělé” jsou podstatou přírodních sil, jakou je gravitace, elektrostatická či magnetická síla atd. A jejich otázka je jasná, „Pokud celá realita jsou Tvé síly, to jest, Tvé projevy před hmotou přání, pak jak tato hmota profituje ze všeho, co s ní děláš, posunuješ ji ze stavu do stavu?”

Stvořitel odpovídá, “Chci stvořit člověka – takové spojení prvků, takovou kombinaci základů, aby jejich spojení vytvořilo něco nového, co není Mým přímým výsledkem.”

Úroveň člověka (Adama) je nad “anděli”—nad přírodními zákony, které nedávají svobodné vůli prostor. Lidská bytost stojí nad nimi; je schopna svobodné volby. “Andělé” nerozumí jeho stvoření, protože jsou pouze silami, jimiž Stvořitel ve stvoření působí. A přesto v tom, Jeho derivát, podřízený neměnným zákonům, zvláštní bod svobody se objeví.

Pochází ze Stvořitele a přechází do stvoření. To znamená, že v tomto stvoření On tvoří vše autonomní, nezávislé – prve sám ze Sebe…

Takže jak? Může přání, nezávislé, od Něho oddělené, Jemu opačné, a rovné silou, čelit Stvořiteli? Vždyť to povede ke konfliktu, ke střetu, k „pohromě“. „Andělé“ nerozumí tomu, jak Dobrý, který koná dobro, Stvořitel, to může dovolit.

A Stvořitel jim odpověděl, že vskutku měl věž plnou dobrých věcí, ale pouze to lidstvo bylo pozváno dovnitř. 

Jinými slovy, za podmínky, že by lidé byli ochotni projít si problémy a potížemi, které je povzbudí, aby se zamysleli a získali nezávislé přání, budou schopni se podílet na tom, co pro ně připravil.

[112563]

Ze 3. části denní lekce kabaly 19/08/013, Spisy Baal HaSulama

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: