Daily Archives: 18. 7. 2013

Struktura a principy nové společnosti

Dr. Michael LaitmanJak bude vypadat budoucí společnost?

O tom není mnoho napsáno. Objevíme to postupně, na vlastní pěst, v průběhu procesu budování a jejího utváření. Z principů Baal HaSulama je jasné, že to bude společnost lidí sobě si rovných, podle stejného principu, jaký funguje ve skupině, všichni si jsou rovni, všichni jsou přátelé.

Přítel (chaver – חבר) pochází ze slova “spojení” (chibur – חיבור). Doslovně to znamená “vstoupení” do sebe navzájem, doplňovat jeden druhého přispíváním našich přání a myšlenek. Za takové podmínky jsme jednotní. To je důvod, proč by mělo být naším jediným zájmem způsob, jak „doplňovat“ ostatní.

Když se shromáždíme do „desítek“ na workshopy, snažíme se tento princip zavést. Měli bychom se pouze navzájem doplňovat, nikdy se nehádat, a za žádných okolností „se nechovat chytře“. Jediné, co potřebujeme, je naplnit naše přátele a zajistit vzájemnou podporu. Pro nic jiného tu není místo.

To objasňují principy komunitního života, o kterých Rabaš hovoří. To je princip, který musí být jádrem skupiny, kterou budujeme. Není přijatelné, aby přítel ranil či škodil druhým. Abychom vybudovali společnost budoucnosti, měli bychom ji nejprve vybudovat mezi námi, aby se stala vzorem pro ostatní. Měla by být zcela založena na vzájemné pomoci; žádné „špinavé triky”, které bychom hráli na sebe navzájem či něco obdobného. To by se mělo odrážet i na charakteru skupiny.

Nicméně, Baal HaSulam píše, že budoucí společnost — ne skupina, ale společnost jako celek – může být vybudována pouze, pokud lidé vzrostou do takového vývojového stupně, kdy budou připraveni vzdát se svého egoismu, a vytvořit nový typ společenských vztahů. Musíme ji k tomu přivést. Takže ze všeho nejdříve je velmi důležité otevřít kurzy integrálního vzdělávání kdekoli je možné.

Tím vytvoříme společnost sobě rovných, společnost, ve které si každý vezme tolik, kolik potřebuje a bude pracovat pro dobro všech. Každý dostane tolik, kolik je potřeba pro normální existenci a zbytek se využije k vytvoření stejných podmínek pro každého na světě.

Nic mimo základní nezbytnosti nebude vyráběno. Nicméně, není to o smlouvání a redukování výroby spotřebního zboží na minimum! Ne, mluvíme o běžných podmínkách k lidskému životu, které bychom neměli překračovat. Není tajemstvím:  Pokud se dostaneme do nerovnováhy s přírodou, začneme ji ničit a případně, prakticky, ničíme dům, ve kterém žijeme.

Principy budování budoucí společnosti jsou velmi jednoduché. Fyzicky je cítíme a vnímáme, když jsme s našimi skupinami. Postupně, do míry rozvoje skupiny a jejich „satelitů“ (ne-kabalistických skupin lidí, které se angažují v integrálním vzdělávání), se objevují další komunity. Postupně rozšíří svá „teritoria“, zavádí svá vlastní pravidla, školy a jiná zařízení. Postupně budou více propojené.

Na druhé straně, může tento proces směřovat také shora. Děláme pokusy z vrcholu, protože každá krize začíná shora a jde ke dnu, vše hnije od hlavy. Vidíme, že v mnoha zemích jsou v naprosto zoufalé situaci a věříme, že dříve nebo později to jejich vlády pochopí, že existuje systém znalostí, který může napravit lidi, což nám umožňuje napravit naši civilizaci.

Doufejme, že to bude jasné, než proteče příliš mnoho krve.

Abych to shrnul: Pokud chceme osobně postoupit, je to možné pouze tehdy, pokud se rozšíříme. Zastaví-li se rozšiřování skupiny, pokud se „nerozšiřuje“, zastaví se její postup. A to ne proto, že se k ní nehlásí noví lidé, musíme jen pracovat se zbytkem populace. Z toho důvodu musíme nejdříve připravit a zorganizovat sebe. To je důvod, proč je důležité se zapojit do metodiky integrálního vzdělávání.

Někteří z vás ji považují za břemeno, neužitečné nebo zbytečné, nebo dokonce škodlivé. Ale to není na obtíž, je to ta samá kabala, stejný druh organizace společnosti, nebo spíše fragmentů duše, do jedné duše podle zásady „miluj bližního svého.“ Není to nic nového, je to jen vysvětlení všech zákonů, které existují mezi námi. Tyto zákony jsou objasněny obyčejnou, normální, lidskou řečí a jsou zřejmé pro každého, nejen pro kabalisty. To je vše, nic víc.

Dokonce i naše skupiny se studiem vážně zabývají a soustředí se na ty části moudrosti kabaly, které je nejjednodušší realizovat. Stejně tak učíme ostatní pravidla, která jsou pro ně v realitě nejjednodušší k užití.

[110302]

Z kongresu v Krasnojarsku 14/06/2013, lekce 4.