Daily Archives: 15. 7. 2013

Vidět jedinečnost Stvořitele

Dr. Michael LaitmanTématem první lekce kongresu v Petrohradu je „Není nikoho jiného kromě Něj.“ To je hlavní téma, které studujeme vždy.

V zásadě se nacházíme ve zvláštní realitě, nazvané „Stvořitel“ a musíme Ho odhalit. “Stvořitel” (Boreh) znamená “přijít a vidět” (Bo-reh v hebrejštině). Pokud v Něm již přebýváme, ve vyšším bílém Světle, pak pouze On koná a není nikoho jiného kromě Něj. Pouze On v nás formuje “obrysy,”; On je první a On je poslední. Všechny naše myšlenky pramení z činů tohoto vyššího Světla. Kromě Něj neexistuje nic.

Pozorujeme neživou, rostlinnou a živou formu, ve které Stvořitel jedná na plno, nutí je k jakémukoli pohybu. Vlastně nemají svobodnou volbu; jsou naprosto pod Jeho přímým vlivem.

Na druhou stranu, my máme určitý bod, Jím stvořený, který zdánlivě existuje mimo Něj. Tento bod nám dává příležitost poznat Stvořitele – toho jediného, který nás ovlivňuje. Ve skutečnosti, takto nejdeme nikam ven, nevzdálíme se Mu, a nenarušujeme žádný z Jeho činů. Realita zůstává stejná: Není nikoho jiného kromě Stvořitele. Nicméně však kvůli tomuto bodu, který se zdá být z Něj abstrahován, mohu analyzovat sebe i Jeho, mohu záměrně a vědomě vést sám sebe do jediného existujícího stavu, ve kterém není nikoho jiného kromě Něj.

Stvořitele dosáhnu díky této práci. Každý fragment reality přisuzuji jeho jedinečnosti, a tak dosáhnu všech Jeho skutků, všech stupňů, k Němu i od Něj, které provádí. Tak se vracím do stavu jednoty a jedinečnosti Stvořitele, stojím v plné síle, kterou mi On dal a uvědomuji si, že skutečně není nikoho jiného kromě Něj.

Tak Mu přináším radost, a to je to největší potěšení, které mu mohu přinést, a to znamená sebe. Vždyť, není nikoho jiného kromě Něj.

Tak se nyní musíme, proti našemu přání, rozumně a záměrně dostat do konceptu: „Není nikoho jiného kromě Něj.“

[111373]

Ze 3. části denní lekce kabaly, 03/07/2013, příprava na kongres v Petrohradu, Lekce 1