Duchovní a tělesná Láska

Dr. Michael LaitmanOtázka: Je psáno: „Miluj svého přítele jako sebe sama.“ Kdo je „váš přítel“ pro člověka, který má bod v srdci?

Odpověď: Obecně platí, že dáváme jméno „svého přítele“ každému člověku na světě, který byl pro nás cizí a stává se blízkým, vaším přítelem.

Pro člověka s bodem v srdci jsou dle hierarchie „jeho přátelé“ ti lidé, kteří jsou s ním na cestě, přátelé ve skupině. Můžeme k nim být otevření, můžeme se s nimi zabývat spojením a jednotou, ve vzájemné podpoře, k realizaci systému duchovního spojení. Nenacházíme se v této skupině náhodou, patříme k jedné vnitřní vyšší části systému, a proto jsme společně. V první řadě je třeba vytvořit mezi námi podmínky, jako je „láska k druhým“.

„Láska k druhému“ se určuje podle toho: Začínám cítit touhu mého přítele, jeho potřeby nad svými vlastními.

Pojem „Miluj svého přítele jako sebe“ se rozumí výše než sebe, mnohem víc než sebe. Dnes miluji sebe víc než celý svět. To znamená, že i ve vztahu k mým přátelům, musím pracovat tímto způsobem, že pro mě budou důležitější než kdokoli jiný. To je získávání atributu odevzdání, když pochopím jejich největší touhu – dosažení cíle, odhalení vyššího systému jako mou osobní touhu a pomáhám jim v tom. Pokud pro mě, duchovno mých přátel je vyšší než já, pak v tu chvíli dosáhnu odhalení.

Láskou máme na mysli, ne to, co je obvykle myšleno jako láska v tomto světě, ale zejména pomoc těm, kteří jsou s námi na cestě tak, že dosáhnou svého cíle. Láska se nazývá naplňování touhy druhého.
[111114]
Z Příprava na kongres v Krasnojarsku 13/6/13

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: