Vzdělávání nebo nacizmus?

Dr. Michael LaitmanOtázka: U diktátorů, kteří se dostali k moci jako Hitler, určitě existuje pocit, že jednali jako vychovatelé, kteří spasí společnost.

Odpověď: Hitler nebyl diktátor. Dostal se k moci v demokratických volbách. Lidé si ho vybrali. Proto je nemožné tvrdit, že si dobyl vládu silou, jako tomu bylo například v Rusku nebo jiných zemích. Německo také nebyl národ, který by se dal ovládnout pomocí vojenské síly. Bylo tak učiněno silou přesvědčování.

Otázka: Tvrdíte, že mudrcové, kterých je zapotřebí u moci nyní, musí také lidi přesvědčovat?

Odpověď: Nemusí přesvědčovat, ale spíše vzdělávat, říci člověku o smyslu života.

Přesvědčovat je možné pouze, pokud jednáte na zvířecí úrovni. Hitler dosáhl především toho: Vyvinul tlak na zvířecí instinkty německého lidu. Tak se to dá udělat s jakoukoli skupinou lidí, protože vnitřně jsou všichni přesvědčení, že jsou „výjimeční“, a tento sklon k jedinečnosti se dá pozvednout až na úroveň fašismu, nacizmu, tj. lidé mohou být s tímto shromážděni a vedeni proti druhým.

V integrální společnosti míříme k úplně novému, odlišnému paradigma: celkové  lidskosti, plné propojenosti, podobnosti přírodě jako jednotného systému, rovnováze mezi námi a přírodou, kde je každý na svém místě, tak aby lidstvo pozvedl a každému pomohl „opustit sebe“. Toto sebe-opuštění bude pociťováno jako nabytí zcela nového způsobu existence, a právě v něm člověk začne cítit život mimo sebe a ne uvnitř sebe.

Především toto je tím, co mudrc, vůdce nového světa, rozšiřuje a propaguje, a tak se to nemůže vůbec porovnávat s tím, co všichni vůdci a diktátoři dělali před ním.

[108844]
Z pořadu na KAB TV 17/03/2013

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: