Dvě úrovně Tóry

Dr. Michael LaitmanTóra nám byla dána na dvou úrovních. Jednou z nich je úroveň běžného člověka, která určuje rámec jeho komunity a domácnosti. Vždyť v něco věřit musí, udržuje se v tomto rámci, možná dokonce i na něco aspiruje, pokud rozvine určitý druh vyšších tužeb. V zásadě však byla Tóra dána kvůli tomu, aby lidi pozvedla na úroveň Stvořitele, kde není hmoty, těl, představ v jakékoli formě.

Na jednu stranu, tato netělesná síla ovládá vše včetně naší hmoty; vede jí k určitému druhu představy, za nějakým účelem. Na straně druhé, sama o sobě vlastně není pociťována. Jak s ní zacházet? Není jak. To je důvod, proč se lidé po tisíce let modlí, vyvolávají, a mučí sami sebe, bez ohledu na to, co dělají, a není žádná reakce.

A správně že tu není. Nedosáhneme Stvořitele. Abychom s ním vstoupili v kontakt, musíme být na stejné úrovni, jako je On, anebo se při nejmenším snažit být na stejné úrovni.

To je důvod, proč se objevila moudrost Kabaly, a vysvětluje nám, jak je možné požádat tuto sílu, která není pociťována, aby nás pozvedla na úroveň jejího vnímání, na úroveň dialogu, a úroveň spojení s ní.

[109447]

Z KabTV’ “Tajemství věčné knihy” 25/02/2013

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: