Daily Archives: 12. 6. 2013

Svobodná vůle

Nehledě na to, že v každém z nás je „vlastní základ(podstata), její sily se však projevují pouze pod vlivem společnosti ve které se nachází, jak je to na příkladu oblí. Síly založené v obilí reálně se projevují pouze pod vlivem prostředí: země, deště a slunce. Proto rabi Josi Ben Kisma správně zvážil, že pokud zanechá svoji dobrou společnost(skupinu) kterou zvolil a přejde do špatného prostředí přinášející škodu, tj do města kde nejsou lidé studující Kabalu, tím nejen ztratí svoji moudrost, ale všechny síly skryté v její základech se přestanou projevovat a zůstanou ve skrytí. Protože nebude mít správné prostředí, aby ji mohl použít a proměnit z potenciálních na reálné. A jak už to bylo řečeno nahoře, pouze výběrem společnosti a prostředí se projevuje celá vláda člověka nad sebe samotným, za kterou je pák hoden odměny nebo trestu.
Baal HaSulam

 

Kabala skrytou kamerou. Přátele jsou časti mé duši.