Daily Archives: 11. 6. 2013

Odpovědní za sebe navzájem

Dr. Michael LaitmanNaši mudrcové řekli: “Všichni z Izraele jsou odpovědní za sebe navzájem.” To je zřejmé již od dob Abrahama, který vynalezl metodu nápravy a shromáždil lidi, kteří pochopili, že je možné změnit svět jen tím, že změní člověka. K tomu navíc, změnou člověka, se zkrátka nezmění jen svět, ale také se změní způsob vnímání reality, a namísto tohoto světa cítíme svět vyšší. To jsou ti lidé, které Abraham učil se spojit, aby byly schopní vytvořit vlastnost vzájemného dávání ve spojení mezi nimi, což je nádobou pro odhalení vyššího světa, vyššího stavu.

Stav egoistického spojení a toho, co cítíme uvnitř, se nazývá „tento svět“. Nový stav, ve kterém jsme spojení a milujeme se navzájem, se nazývá „vyšší svět.“ Vedle toho, v tomto novém stavu, ve vzájemném spojení mezi námi, cítíme obecnou sílu přírody. Sami jsme se ve vzájemném dávání nevytvořili, ale nad námi existuje síla, která pochází z přírody, která je s námi v ekvivalenci formy, a nyní se v nás projevuje. Tomu se říká “odhalení Stvořitele stvořeným bytostem.”

Takže “stvořené bytosti” jsou ti, kteří se zvládnou spojit jako “jeden muž s jedním srdcem,” ve vzájemném dávání. Tak, v souladu s ekvivalencí formy, dosáhneme vyššího stavu. Takže princip „všichni z Izraele jsou odpovědní za sebe navzájem“ může být pochopen ve dvou rovinách, přímo i opačně. :

·        Pokud patříte ke kategorii „Izrael,” jste za každého odpovědný.

·        Pokud se lidé spojí a chtějí patřit do kategorie „Izrael,“ musí být odpovědní za sebe navzájem.

[109198]

Ze 3. části denní lekce kabaly,  Spisy Baal HaSulama

Platba, která se nedá počítat

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč některé skupiny uspějí v zajištění silné podpory a ochrany svým přátelům před externími vlivy, zatímco pro  jiné skupiny je to velmi těžké? Na co bychom se měli zaměřit, abychom skupinu posílili?

Odpověď: To hlavní, co nás ničí, je rutina. Člověk když přijde z práce, rád počítá, co si vydělal. Musíme pochopit, jaký profit posčítat, zda mohu počítat , a být rád, ačkoli nevidím ve svých nádobách přijímání žádnou platbu.

Nicméně si mohu vážit a pochvalovat zisk, kterého jsem dosáhl, práce, která byla udělána, a úsilí, které bylo během dne vynaloženo. Nedosáhnu žádného tělesné zisku, ale napomohl jsem nápravě světa, a světem jsem pomohl Stvořiteli. To je zisk, kterého bych si měl považovat neustále a to je místo, kde by mě mělo prostředí podporovat.

Pokud člověk nechápe, že k tomu potřebuje silnou skupinu a nedožaduje se od ní takové podpory, nemůže postupovat, protože nemá pohon. Toto bychom si měli ověřit a podle toho uvidíme, zda cítíme dostatek energie a motivace.

Měli bychom si vytvořit prostředí našimi kolektivními silami a nečekat, až to za nás někdo udělá. Máme štěstí, že máme šanci studovat, máme knihy, správný záměr a učitele. Měli bychom toho, co nejrychleji jak je možné, využít!

[108786]

Z 1. části denní lekce kabaly 30/05/2013, Rabašovy spisy