Láska k přátelům

Nyní musíme pochopit, k čemu nás tyto tři výše zmíněné věci opravňují. Víra nám spolu s jistotou dává předběžnou důvěru v cíl, což je činit dobro Jeho stvořením. Musíme tedy s jistotou věřit, abychom si sami mohli slíbit, že toho cíle také můžeme dosáhnout. Jinými slovy nepatří účel stvoření vybrané skupině, ale místo toho náleží účel stvoření všem stvořením bez výjimky. Netýká se pouze silných a dovedných, statečných lidí, kteří dokážou překonávat, ale týká se to všech lidí.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: