Daily Archives: 3. 6. 2013

Vnitřní reset

Dr. Michael LaitmanOtázka: Řekl jste, že dnes se počet lidských činností za určitý časový úsek akceleruje. Zdá se, že je to díky množství informací, jež nás obklopují.

Odpověď: Záleží na vnitřním resetování dané osoby, na tom zda bude schopna přijmout a transformovat se podle úplně nového paradigma, mít nový postoj k sobě a společnosti, prostředí a světu. Pokud namísto toho, aby se snažila vše pohltit do sebe, pro sebe, se člověk přizpůsobí opačným směrem, pak bude schopen se nacházet „vně sebe,“ v tom, co ho obklopuje.

Bude cítit svou přítomnost pouze jako vysílané, věrné zvíře, které existuje pouze do doby, kdy vstoupí do nové dimenze – „vně sebe.“ A pak, toto zvíře (naše fyzické tělo) zmizí z našich smyslů. Blížíme se k tomu.

[108772]

Z pořadu KabTV’ “Časem” 18/03/2013

Kolaps EU je pouze otázkou času

Dr. Michael LaitmanNázor (Bernd Lucke, zakladatel a vůdce Alternativy pro Německo): “’Mou reakcí je, že euro rozdělí Evropu,“ řekl. ‘Vlastně už evropské národy rozděluje, neboť na tyto země přináší velké ekonomické zatížení.’

“Euro není měna, za které by mohl evropský projekt prosperovat,’ řekl. ‘Evropa je rozdělená teď a bude ještě více v budoucnu..…’

“Některá část německých médií se snaží předávat myšlenku, že jsme pravicovou populistickou organizací, ale my se tomu bráníme, neboť’ si myslím, že máme vážný a realistický cíl. Ne populistický cíl. Jsme nespokojení voliči ze všech hlavních německých stran, kteří chtějí zrušit euro..’”

Můj komentář: Kolaps bude dokonce mnohem horší než ten při pádu Sovětské Unie!

[108870]