Běž za řemeslníkem, který mě udělal

Dr. Michael LaitmanProtože všechny dobré duchovní vlastnosti klesly do egoistického přání, začaly jej zušlechťovat a udělaly ho mazaným, zkaženým a  krutým. Tak byl vytvořen zkažený člověk, který se může v budoucnu napravit.

Zvíře nepotřebuje napravovat, protože nemá přání dávat kvůli přijímání, není mazané. Proto se mu říká ne-mazané zvíře. Dítě také není vychytralé, dokud nevyroste. Když vyroste a stane se z něj lidská bytost, naučí se jak klamat. Do věku dvou, tří let, se chová jako zvíře, zatím neví jak „přechytračit“ druhé.

Milujeme živou formu, protože je jednoduchá a nevinná, a rádi bychom se tak dívali na všechny lidi. Musíme však pochopit, že máme být lidmi a proto, „ten, který je větší než jeho přítel, jeho přání je ještě větší, než on.“ Musíme napravit pouze ego a pak bude vše fungovat.

Jakékoli negativní a klamavé vlastnosti, které jsou pro lidi typické, nám pouze ukazují, že škodlivá síla musí být změněna v prospěšnou. Co může primitivní, nerozvinutý a naivní člověk udělat? Nemůže stoupat a dosáhnout žádoucí výšky. Velcí lidé většinou nejsou příliš přívětiví, dokud se nenapraví.

Takže bychom měli milovat přátele ve skupině (ve své desítce) se všemi jeho napravenými i nenapravenými vlastnostmi. Je to kvůli tomu, že je dostal od Stvořitele a chce je napravit, a každý by mu v tom měl pomáhat. Kritizovat vlastnosti přítele znamená kritizovat Stvořitele, který ho tak stvořil. „Běž za řemeslníkem, který mě udělal,“ musíme si však navzájem pomáhat, abychom dosáhli nápravy. Baal HaSulam často říká: “Jsem šťastný za hříšníky, kteří jsou odhaleni.”

[108485]

Ze 3. části denní lekce kabaly 27/05/2013, TES

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: