Daily Archives: 27. 5. 2013

Společný zájem je řešením problémů

Dr. Michael LaitmanKdyby se lidé sami změnili, podle všeho by prostě jen přestali mrhat svou silou a energií. V dnešní době se jen na zbrojení vydají dva biliony dolarů za rok. Během tohoto procesu se vytvoří ohromné množství odpadu a odpadky musí být zlikvidovány, což spotřebuje velké množství energie. Lidé nadále žijí na místech, která jsou s životem neslučitelná, pokračují v čerpání zemních zdrojů, které jsou neobnovitelné. Lidstvo nemá jasnou představu o tom, co se děje. Většina lidí o tom nechce mluvit, protože o tomto nepřemýšlí, nýbrž jen o svém denním chlebě….

Odpověď: Důvodem je to, že jasné řešení na všechny problémy zůstává před lidmi skryto. Už nyní existuje, a abychom ho objevili, vůdci, vládnoucí elita, musí být nahrazena tak, aby nové lidstvo mohlo do svých rukou vzít proces organizace.

Otázka: Jste si jistý, že tito lidé nebudou chtít využít svou kontrolu nad myslí a nevytvoří nový okruh elity, přerozdělení bohatství a vlády?

Odpověď: Ne, protože naše touhy se mění. Lidé ztratili svůj vztah k životu, který v minulosti vedli, kterým bylo získávat a nahrabávat si bez omezení. Výsledkem bylo ohromné zklamání ve všem. Je nezbytné změnit člověka a nic jiného.

Podle hodnocení Červeného kříže, mnoho lidí v evropských zemích jako je Řecko, Španělsko, Itálie, Portugalsko a Rumunsko hladoví; a to navzdory faktu, že jsou vyhazovány miliony tun jídla!

Problém není v tom, že není dostatek jídla; problém je ve vztazích mezi lidmi. Pokud napravíme vztahy mezi námi, uvedeme vše ve světě do rovnováhy. Nicméně to nelze dříve, než to bude zájmem každého.

Prostřednictvím integrálního vzdělání člověk nabude tohoto pocitu během týdnů. Kdyby tyto evropské země započaly s integrálním vzděláváním před vytvořením společného trhu, vše by bylo jinak. Nebylo by nezbytné začít s jednotnou měnou, jednotnými ekonomickými pravidly, ale se sjednoceným vzděláváním, s porozuměním, že lidstvo je jedno celé tělo.

Nejdříve by museli mezi lidmi vytvořit shodu, synergii charakteru, porozumění a komunikace. Jako v jedné rodině, kde je každý jiný, ale je to v podstatě jedna rodina. To je problém Evropy.

To samé se stalo v Sovětském Svazu, když začali nuceně vyhlašovat nový režim bez předcházejícího vzdělání populace. A nyní k tomu opět může v Evropě dojít, pokud použijí sílu. K našemu velkému smutku, v současnosti míří tímto směrem; tady a tamhle, přijmou různé ekonomické sankce. Stalin to dělal jednodušeji, Rudým terorem, a to bylo. Vidíme, co se děje na Kypru. I to je určitý druh teroru, proti vůli.

Existuje však velmi jasný program vývoje lidstva. Musíme dosáhnout dalšího stádia vývoje, a dosáhneme jej. Jediným problémem je, jak ho dosáhnout tou nejsnadnější, nejlepší a nejrychlejší cestou. A vše to záleží na připravenosti lidí, na vzdělání.

[107725]

Z pořadu KabTV’s “Globální krize” 19/03/2013