Daily Archives: 22. 5. 2013

Rozhodnutí přijaté jednomyslně

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak je dosaženo rozhodnutí ve „skupině deseti“ (tréninková skupina deseti lidí): Je to v souladu s prostou většinou hlasů nebo musí každý souhlasit?

Odpověď: Je-li tam nějaká „většina,“ pak už to více není „skupina deseti.“ Skupina deseti je „jedním mužem s jedním srdcem,“ takže jaká tam může být „většina“? Minyan se utváří z deseti lidí, jsou-li všichni v srdci jednotní, v jedné modlitbě. Takže jak může skupina deseti přijmout nějaké rozhodnutí, pokud je část, která z celého srdce nesouhlasí?

Nemůžete předstírat, že jste hrdina, a souhlasit s rozhodnutím přátel navzdory vaší nespokojenosti. V duchovnu neexistuje nátlak! Ve skupině deseti, se rozhodnutí může přijmout jen tehdy, když dojde k všeobecnému souhlasu; jinak koncept “skupiny deseti” neexistuje. Všichni musí být jako jeden.

Naopak, duchovní direktorát přijímá rozhodnutí „valnou“ většinou, např. 8 z 10ti. Je to tím, že se skládá z lidí s různými názory na různé problémy týkající se našeho světa a snaží se najít řešení. Nedělají rozhodnutí o duchovní práci.

Jsou lidé, kteří rozhodují, co bude k jídlu, jaký bude denní rozvrh, který článek budeme studovat na lekci, a já se jich ani neptám, jaký druh rozhodnutí učinili. Avšak koncept „skupiny deseti“ platí pouze pro duchovní spojení, jako jednoho člověka.

[107626]

Z 1. části denní lekce kabaly 16/05/2013, Rabašovy spisy