Daily Archives: 17. 5. 2013

Místo pro nový svět

Dr. Michael LaitmanOtázka:  Co člověk cítí, když dostává Tóru?

Odpověď: Cítí, že se jeho postoj k ostatním mění. Začíná chápat, že právě ve vztazích k ostatním, tam, uprostřed mezi nimi, je místo pro nový svět, nové stavy, nový vývoj nad, na vyšší úrovni.

Vytvořením vzájemného spojení mezi sebou formujeme třetí faktor: vyššího. To je duše, Stvořitel, kterého odhalíme. To je vyšší svět, který neleží jen tak někde, ale právě mezi námi v podobě střední linie.

[106444]

Ze 4. části denní lekce kabaly 01/05/2013, „Vzájemná záruka”