Klíčem ke všem zámkům je touha

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Arvut (Vzájemná záruka)”: A zřejmě zjistíte, že darování Tóry muselo být oddáleno, dokud nevyšli z Egypta a nestali se sami o sobě národem tak, že měli zajištěny veškeré své potřeby, bez závislosti na druhých. To je opravňovalo přijmout výše Arvut, a byla jim dána Tóra.

Potřebuji ohromnou touhu dostávat, zvanou “Egypt,” a musím učinit vnitřní rozhodnutí. Nemám sílu to realizovat, ale mám sílu si ujasnit a usoudit, že chci Egypt opustit, a že se přes něj musím dostat.

Už na cestě cítím, že je možné získat Shora pomoc. Prostřednictvím svého ujasňování pochopím, že duchovní postup není nic jiného, než vzájemná integrace mezi všemi do jedné nádoby a její náprava Světlem.

Toto Světlo požaduji. Souhlasím s tím, že udělám cokoli, co na mně závisí. Chápu naléhavost, nutnost i reálnost toho, co se děje, a vyžaduje to pouze Světlo. Za takových okolností jsem připraven obdržet Tóru, myšleno metodu nápravy.

Mám vše, co je nezbytné pro tuto potřebu: nádobu správné velikosti, nedostatku, nezbytnosti a uvědomění si naléhavosti nápravy, spojení, a také vnitřní boj se sebou samotným pro a nebo proti spojení. Tomu už rozumím a to vše cítím, souhlasím s duchovní cestou a chci ji.

Chybí mi pouze Světlo, které napravuje. Jsem připraven pracovat se všemi těmito prvky, které se ve mně nachází, abych uvázal vliv napravujícího Světla.

Tak dosáhnu bodu zvratu: Za sebe jsem dosáhl všeho, co bylo požadováno pro první kontakt, a nakonec se spojím s vyšším Světlem. Je důležité si připomenout, že Stvořitel není tím, který přijímá rozhodnutí o tom Světlo nápravy mi dát. Určuji to spíše já.

Proto by člověk neměl Shora očekávat jakoukoli laskavost či slitování, jak je psáno: „Hlupák se založenýma rukama sedí a požírá své vlastní maso.“ Nic Shora jen tak nespadne—především to jsem Já, kdo otevírá všechny dveře. Dokonce ikdyž mluvíme o vzájemných vztazích mezi člověkem a vyšším, jsem to vlastně já, kdo vyššího buduje. Vyšší Světlo se nachází v absolutním klidu.

Vše záleží jen a pouze na mé nádobě, na mé touze. Jsem-li připraven otevřít záklopku, kohoutek, pak přijde vyšší Světlo a provede požadovaný čin. Všechno záleží na člověku, na jeho úsilí s primárními zdroji, učitelem, skupinou a v šíření. Vše se začíná zdola. Mám-li dole dostatečně silné a správné přání, pak mi On otevře brány a zaktivuje Shora všechny duchovní síly. Základem všeho je příprava nižšího.

[106734]
Ze 4. části denní lekce kabaly 5/5/2013, “Vzájemná záruka”

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: