Daily Archives: 9. 5. 2013

Úplný souhlas, a to až k sebeobětování

Dr. Michael LaitmanHlavní je udržet si oddanost Stvořiteli. Z tohoto místa člověk začne vidět celý svůj život jako sérii cvičení, která jsou určena k tomu, aby se silněji napojil na Stvořitele. Všechny skořápky fungují jako „pomoc proti němu,“ a všechny události, kterými si prošel, jsou nezbytné, protože to je způsob, jakým může, v souladu s kořenem své duše, napravit všechny ty chyby z nedostatku spojení.

Tak člověk žehná zlu stejně jako dobru, a tak postupuje. Chápe, že vše, k čemu dochází, jsou skutečné dary, které pochází Shora, od Stvořitele, který chce člověka přivést k sobě blíže. Tak namísto pocitu zlosti a nespokojenosti, se cítí vděčný, protože všechno využívá jako prostředek ke spojení se Stvořitelem.

Když  k tomu člověk takto nepřistupuje, okamžitě začíná nad sebou aktivovat další skrývající clony, které ho nutí postupovat stejným směrem, ale mnohem déle a složitěji. V takovém případě bude muset být vybaven jinými sub-systémy, aby mu pomohly správně reagovat na narušení, která cítil původně, a která ihned nerozpoznal jako prostředek k přilnutí. Nyní bude muset projít několika dalšími fázemi, aby byl schopen to takto vidět.

Je na prostředí, zda je připraven to tak vidět či nikoli: studium, skupina, jeho účast na povinnostech a práce s přáteli. Podle podmínek a prostředků, jež mu jsou dány Shora, musí člověk problém vyřešit, tj. překážku, která se jeví, že se mezi ním a Stvořitelem objevila, jako by se mezi nimi objevil Faraon.

Pokud se člověk dobře připraví, prostřednictvím prostředí, studia a podpory skupiny, může takový problém vyřešit správně. Je to způsobeno tím, že je schopen najít řešení ve stejném místě, které si připravil společně s prostředím. Nicméně, pokud si takové místo nepřipraví, překážka jej odkloní. Nedokáže se udržet pod tlakem pozvánek, které dostává Shora, aby upevnil spojení, a tak dojde k opaku. Síla, která přichází, aby ho povzbudila, není pociťována jako příležitost ke spojení, ale jako narušení.

[106348]

Z 1. části denní lekce kabaly 29/04/2013, Rabašovy spisy

Kabala skrytou kamerou. Kongres v New Jersi.