Daily Archives: 3. 5. 2013

Stejná hra, jiný soubor

Dr. Michael LaitmanVšichni jsme spojení „pavučinou“ sil, která se prolíná všemi našimi vztahy. Celkově vzato, se jedná buď o síly přijímání nebo síly dávání. Pokud člověk neobjeví žádnou ze sil, je to, jako by visel v prázdnotě. Obvykle mu jsou však odhaleny buď pozitivní či negativní síly, a společně splétají obecnou síť.

Takže „pavučina“ existuje a je na člověku, do jaké míry ji cítí, do jaké míry je v ní, a do jaké míry chce, aby tyto síly byly fyzické či duchovní.

Můžeme říci, že se v této síti nacházíme ve „fixní“ poloze, bez ohledu na fyzické umístění. A rčení, že „ten, který změní své místo, změní své štěstí“ se vztahuje k duchovním „souřadnicím“. Pokud se přemístím z jedné země do druhé a vidím jiné lidi, jiné prostředí kolem sebe, neznamená to, že jsem nějakým způsobem změnil svou pozici v systému.

Jsem v tom samém bodě, v té samé síti, ale teď se to zkrátka jeví jinak. Dokonce i mé „štěstí“ se změnilo, myšleno síly, které na mně působí, to však neznamená, že jsem změnil svou lokaci v duchovní síti. Pouze projev, „oděvy“, scéna ve Stvořitelově divadle, kterou mě ovládá, se změnila. Režisér však je stejný, a hra je ta samá hra, a za novým souborem se nachází ty samé scény.

Otázka: Na co bych se měl zaměřit? Kde bych měl vykonat úsilí?

Odpověď: Stvořitel mi říká: “Dovedl jsem tě do bodu volby, nyní ji učiň.” Přivedl mě do skupiny, ale to je pouze místo volby, zatímco volba samotná je v mých rukou. Je to jako chodit k hlasovací urně, která už pro mě byla připravena, a volba je nyní má.

[106358]

Ze 3. části denní lekce kabaly 30/4/2013, “Vzájemná záruka”