Daily Archives: 10. 4. 2013

Nemotejte duchovno s fyzičnem

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak mají vypadat dokonalé vztahy mezi muži a ženami ve skupině?

Odpověď: Dokonalý vztah je společné toužení sjednotit pouze naše přání pro Stvořitele a ne žádná jiná přání. Nejlepší je nevěnovat tělům pozornost. Nezáleží na tom, s kým mám tu čest, zda je to muž či žena, ale pokud mi to ruší, pak bych se měl zařídit tak, aby mě to nerušilo. Ve skutečnosti v duchovním světě existují mužská i ženská přání v každém z nás.

Existuje přání přijímat, AHP a přání dávat, GE. To znamená, že ve světě duchovním věci nejsou takové, jako v našem světě, ve fyzických tělech. Spojují se pouze přání, přání pro Stvořitele a ne jiná přání; všechna ostatní přání jsou egoistická a proto v duchovnu nejsou.

Chce-li si člověk dát k obědu dvě jídla, tak by měl, to jeho cestě za duchovním rozvojem nestojí. Má-li rád nějakou dívku, také to na jeho duchovní postup nemá vliv. Co je důležité je to, na co je jeho hlavní přání zaměřeno. Je-li zaměřeno na Stvořitele, pak vše ostatní se stává toho součástí.

Vztahy mezi muži a ženami ve skupině by měly být upraveny a zorganizovány tak, aby nijakým způsobem nenarušovali duchovní postup.

Otázka: Dejme tomu, že mohu obejmout svého přítele, coby muž, ale neumím si sebe představit správně obejmout ženu.

Odpověď: Vaše vztahy k ženám by měly být upraveny tak, aby nezasahovaly do vašeho duchovního postupu tak, aby se duchovno a fyzické nemotalo. Duchovní je duchovní a fyzické je fyzické.

[104216] Z Evropského kongresu v Německu 23/3/2013, 5. lekce