Původ všech vyhnanství

Dr. Michael LaitmanOtázka: Když mluvíme o velikonočních svátcích, říkáme: „Vzpomeňme vyjití z Egypta?” Vždyť byla i jiná vyhnanství – z Babylonu, Řecka i Říma – připomíná se nám však jen vyjití z Egypta. Jaký to má význam?

Odpověď: Egyptské vyhnanství je původem všech vyhnanství. Všechna ostatní vyhnanství jakoby na něj byla navršena. Toto vyhnanství je to nejsložitější a nejzásadnější. Člověk roste nad svůj egoismus, a poprvé si uvědomuje, co je to duchovní svět a co znamená cítit vlastnost dávání namísto vlastnosti přijímání, se kterou se rodí a ve které existuje.

Svět vnímáme prostřednictvím smyslů, které se neustále chtějí těšit a mít ze všeho prospěch. Revoluce ve smyslových orgánech – když začnu „opouštět sebe“, abych se ztotožnil se světem, dával druhým, abych se cítil vně svého těla tak, že tam mé srdce zůstane – tomu se říká vyjití z Egypta. Ke všem ostatním vyhnanstvím už vně mě došlo.

[103664]  Z KabTV “Kabalisté píší: „Noc – Passover Seder” 3/4/13

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: