Daily Archives: 2. 4. 2013

Jak se rodí pocit vyhnanství?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaké měli lidé Izraele hodnoty před sestupem do Egypta, v době, kdy tam byli, a poté po opuštění Egypta? Prošli lidé nějakou změnou či procesem?

Odpověď: Ano, do Egypta sestoupili už se záměrem kvůli dávání, jako praotcové.

Vstup do Egypta je nedobrovolný na každé duchovní úrovni, protože člověk napravuje pouze to, co je uvnitř něj. Takže prvně cítí problém; jeho objevení se říká být v Egyptě nebo probuzení se člověka v Egyptě. Vyhnanství značí, že všechna přání a myšlenky jsou egoistická, a on to cítí. Kdybyste dnes někomu řekli, že je egoista a nachází se v Egyptě, nikdo by to nepochopil.

Vnitřní pocit Egypta je pocit, že se nacházím ve vyhnanství. Jsem-li pouze egoista, vím to, a dokonce jsem pyšný na to, že profituji na účet druhých. Tomu se neříká Egypt. Egypt, coby vyhnanství, představuje mé toužení být osvobozen od přijímání pro sebe a vyrůst do vlastnosti dávání. Nejsem toho však schopen. Pocit vyhnanství se rodí z chybějícího vztahu mezi tím, co je žádáno a co je.

To je velmi vysoký stav a velmi komplikovaný. Pocit sebe v Egyptském vyhnanství není snadný; je to duchovní stupeň. Chce-li člověk duchovna dosáhnout, přichází do skupiny, učí se, spojuje se s přáteli, aby přešel od nenávisti k lásce. Oni se poté najednou cítí ve vyhnanství, protože nad nimi vládne jejich egoistické přání.

 [103661] 

Z KabTV “Kabalisté píší: Noc – Passover Seder” 3/4/13

Původ všech vyhnanství

Dr. Michael LaitmanOtázka: Když mluvíme o velikonočních svátcích, říkáme: „Vzpomeňme vyjití z Egypta?” Vždyť byla i jiná vyhnanství – z Babylonu, Řecka i Říma – připomíná se nám však jen vyjití z Egypta. Jaký to má význam?

Odpověď: Egyptské vyhnanství je původem všech vyhnanství. Všechna ostatní vyhnanství jakoby na něj byla navršena. Toto vyhnanství je to nejsložitější a nejzásadnější. Člověk roste nad svůj egoismus, a poprvé si uvědomuje, co je to duchovní svět a co znamená cítit vlastnost dávání namísto vlastnosti přijímání, se kterou se rodí a ve které existuje.

Svět vnímáme prostřednictvím smyslů, které se neustále chtějí těšit a mít ze všeho prospěch. Revoluce ve smyslových orgánech – když začnu „opouštět sebe“, abych se ztotožnil se světem, dával druhým, abych se cítil vně svého těla tak, že tam mé srdce zůstane – tomu se říká vyjití z Egypta. Ke všem ostatním vyhnanstvím už vně mě došlo.

[103664]  Z KabTV “Kabalisté píší: „Noc – Passover Seder” 3/4/13