Spolehlivě se anulovat můžete před tímto druhem skupiny

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak může společnost pomoci člověku osvojit si její hodnoty a jak si může člověk ověřit, zda hodnoty společnosti jsou ty správné pro jeho duchovní růst?

Odpověď:

 

  • pokud se lidé shromáždí a dělají co mohou, aby následovali rady Baal HaSulama a Rabaše,
  • pokud se nesnaží vymýšlet novou metodu, ale neustále pracují podle zdrojů, které vše určují,
  • pokud mezi nimi není žádný, který by se snažil být nad ostatními, myšleno snažil se každého řídit tím, že potlačuje ostatní svou silou, inteligencí nebo zvláštními schopnostmi,
  • pokud se každý snaží anulovat před skupinou, neboť každý přináší do společné „kasičky“ vše, čím byl obdařen přírodou, veškeré své schopnosti, aby druhým pomohl, protože si jsme zcela jistě nerovní a jsou mezi námi tací, kteří se zdánlivě jeví schopní a úspěšní, ale každý dává do skupiny ze sebe to nejlepší.

Tak pak jsme si všichni rovni, nikdo nestojí bokem, a každý se snaží být si roven a anulovat se před ostatními. Pak je toto společnost, před kterou se můžete anulovat se zavřenýma očima a být si jisti, že zcela nepochybně změní své fyzické nádoby do duchovních. To doporučuji udělat všem!
[100492]
Z 1. části denní lekce kabaly 11/2/2013, Rabašovy spisy

One Comment

  1. Klobouk dolu

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: