Monthly Archives: Únor 2013

Kreslit čáru mezi přijímáním a dáváním

Dr. Michael LaitmanV okamžiku, kdy si člověk stěžuje ke Stvořiteli, dojde k okamžitému ukrytí a více není zaměřen na Stvořitele, ale na jiný cíl. To protože Stvořitel je jedinou silou, není nikoho jiného kromě Něj a On je dobrý a laskavý. Zaměříte-li se přímo na Něj, pak nemůžete mít žádné stížnosti. V okamžiku, kdy se trochu odchýlíte od pravé cesty, okamžitě se cítíte nespokojení a plni výtek.

Obraťte se správným směrem a dělejte co můžete, dokud se opět neodkloníte a nezačnete si stěžovat. Tak, vaší nespokojeností, a pokaždé jejím překonáváním postupujete směrem ke Stvořiteli, jako loď, kterou připojíte. Je to tím, že nemůžete ke Stvořiteli postupovat přímo; nemáte vlastnost dávání, vlastnost být dobrý a laskavý. Musíte si tento obraz vybudovat nad svou vlastností přijímání, z toho, že jste protějškem. Vytvoříte repliku těchto vlastností a nikoli skutečné vlastnosti.

Je běžnou znalostí, že jedinným způsobem, jak vytvořit sochu, je odstranit nadbytek anebo přebytek. Můžete vzít ohromný kámen a zbavit jej nepotřebných částí, abyste získali požadovaný tvar. Můžete vzít náplast a udělat z ní sochu, ale v každém případě, to hlavní jsou hranice, vnější forma, kterou vytvoříme navrchu přání přijímat, pokaždé když si ujasňujeme, kudy nakreslit čáru mezi přáním přijímat a přáním dávat.

Takže naše práce se sestává ze sklonu napodobovat a z toho důvodu je člověk nazván “Adamem – člověkem” což znamená “Domeh” (podobný v Hebrejštině) Stvořiteli. Naše práce je Stvořitele ospravedlňovat. Sám se na to nedokáži soustředit, být dobrý a laskavý a není nikoho jiného kromě Něj. Avšak Jeho ospravedlňováním si s Ním budu roven a připisuji si Jeho formu.

[100875]
Z 1. části denní lekce kabaly 17/2/2013, Spisy Baal HaSulama

Silné spojení na základě dvojitého ega

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co pociťuje pár, když se nachází ve „sdíleném prostoru“, když vám váš partner rozumí a cítí vás?

Odpověď: “Sdíleným prostorem” se má na mysli plné vzájemné porozumění v rámci jeho limitů. Tento prostor je obyčejně vytvořen v postoji k dětem. Společná starost a důležitost, jež jim pár přisuzuje, pár spojuje. Zdánlivě se jedná o vnější faktory, ne naše, ale patří k nám. Nemáte-li děti, je mnohem složitější najít společné pojící body.

Musíme hledat věci, na kterých se shodneme, porozumění, něco, co máme společného; kde se shodneme, vzájemně se chápeme a spojíme se, ačkoli jsme na počátku měli rozlišné názory. Těmto úvahám jsme však už natolik přivykli, že bez nich nemůžeme být. Dokonce ikdyby jsme mohli napravit rozdíly mezi námi, nechtěli bychom. Cítíme, že všechny tyto rozpory jsou příležitostí ke zvláštnímu spojení. Dokonce už chápeme, že bez nich by ho nebylo.

Všechny ty “nepříjemnosti” nám pomáhají se spojit. Právě díky tomu, že činím ústupky a můj partner činí ústupky, mezi námi cítíme spojení. Bez vzájemných ústupků by nebylo spojení. Pokud bychom se od počátku na všem schodli, necítili bychom kontakt. Bylo by to, jako bychom byli jedna a ta samá věc. Když činíme ústupky, neanulujeme naše ego, ale spíše nad ním stavíme spojení, jak je řečeno „láska překryje všechny hříchy“. Proto, toto silné spojení, vnitřní kontrast mezi námi, se zachová, ale nad ním, láska roste daleko výše.

“Sdílený prostor“ je naše dvojité společné ego, protože díky tomu, nás spojuje silněji a dovolí nám spojení mezi námi cítit. O tento „sdílený prostor“ se musíme neustále starat, vyvolávat jej a snažit se jej rozšířit s ohledem na různé druhy spojení od fyzických k duchovním.

[100776]
Z „Rozhovory o novém životě” 25/7/12

Spolehlivě se anulovat můžete před tímto druhem skupiny

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak může společnost pomoci člověku osvojit si její hodnoty a jak si může člověk ověřit, zda hodnoty společnosti jsou ty správné pro jeho duchovní růst?

Odpověď:

 

  • pokud se lidé shromáždí a dělají co mohou, aby následovali rady Baal HaSulama a Rabaše,
  • pokud se nesnaží vymýšlet novou metodu, ale neustále pracují podle zdrojů, které vše určují,
  • pokud mezi nimi není žádný, který by se snažil být nad ostatními, myšleno snažil se každého řídit tím, že potlačuje ostatní svou silou, inteligencí nebo zvláštními schopnostmi,
  • pokud se každý snaží anulovat před skupinou, neboť každý přináší do společné „kasičky“ vše, čím byl obdařen přírodou, veškeré své schopnosti, aby druhým pomohl, protože si jsme zcela jistě nerovní a jsou mezi námi tací, kteří se zdánlivě jeví schopní a úspěšní, ale každý dává do skupiny ze sebe to nejlepší.

Tak pak jsme si všichni rovni, nikdo nestojí bokem, a každý se snaží být si roven a anulovat se před ostatními. Pak je toto společnost, před kterou se můžete anulovat se zavřenýma očima a být si jisti, že zcela nepochybně změní své fyzické nádoby do duchovních. To doporučuji udělat všem!
[100492]
Z 1. části denní lekce kabaly 11/2/2013, Rabašovy spisy

Zpráva pro masy

Dr. Michael LaitmanOtázka: Naším hlavním nástrojem jsou naše vnitřní změny, kterými procházíme, a naše touha odhalit Stvořitele ostatním. Jak ji můžeme převést z naší kabalistické skupiny do integrálního vzdělávání, které přivádíme masám?

Odpověď: V žádném případě to nemůžeme udělat, protože masy nemají vnitřní touhu po Stvořiteli, nepotřebují ji. Například, na kongresu v Aravě jsme viděli antilopy. Pokud byste měli touhu o nich mluvit, tak bych s vámi rád diskutoval o jejich kráse a půvabu. Nicméně, nemáte tuto touhu, takže s ní nepracuji.

Pokud nemáte touhu, která pochází zevnitř, z vašich genů, hormonů, a Rešimot, pokud nemáte sebemenší aspiraci k vyššímu, duchovnímu světu, neměl bych s vámi o tom mluvit, protože nikdy od vás nedostanu jakoukoli odezvu.

Otázka: Ale nejdeme k 99%, s přáním odhalit jim Stvořitele na místo toho, abychom jen zlepšili jejich materiální život?

Odpověď: To je špatně! Člověk je sada tužeb. Pokud člověku chybí duchovní úroveň touhy, což znamená, že tento druh touhy ještě sedí velmi hluboko a zatím se neukázal, pak bych se neměl snažit ji probudit. Nebudu mluvit s touto osobou o Stvořiteli vůbec. Všechno, co chci, je, spojit ho s ostatními.

Uvnitř tohoto materialistického egoistického spojení nakonec pocítí, že to funguje dobře: „Je dobře, že jsme spolu!“ Pak, začne cítit, že být „spolu“ je obecně skvělé, bez ohledu na materiální zisk, který z toho dostane. Bude mu jasné, že tato „jednotnost“ má určitou chuť, která ho z ničeho nic začíná naplňovat.

Měli byste neustále posílat zprávu masám o spojení a jednotě, dostanou to skrze vás. Bez vás, nebudou moci udělat nic. Měli byste fungovat jako vysílače Světla od Stvořitele prostřednictvím skupiny k masám. Jste pro ně cenní, protože máte skupinu, a uvnitř toho můžete přijímat energii a směrovat ji do AHP, což znamená, k této mase.
[99671]
Z „Diskuze o Integrální výchově,“ 20/1/13

Bod mezi nenávistí a láskou

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, Dopis č. 11: A žádám tě, abys vykonal největší úsilí na zintenzivnění lásky přátel a přemýšlel o způsobech, jak mezi přáteli lásku zvětšit a anulovat vášeň pro potěšení těla, protože to je příčinou nenávisti. A mezi těmi, kteří svému Stvořiteli přinášejí uspokojení nebude nenávisti, ale bude mezi nimi spíše více soucitu a lásky a to je velmi jednoduché.  A měl bys od teď a dále mým slovům naslouchat, neboť na tom závisí tvůj život. 

Otázka: Jak bychom měli napravit náš postoj vůči přátelům, kteří v nás vzbuzují nenávist?

Odpověď: Měli byste milovat přátele, které nyní nenávidíte, a to je ono. Musíte dosáhnout stavu, kdy pro vás budou důležití, nejdražší, nejbližší a ti nejžádanější. Současně by však nenávist měla být zachována.

Nenávist zůstává pod, a vy se musíte neustále starat o to ji napravit a nad ní vystavět lásku. Takovým způsobem je determinováno duchovní napětí. Duchovno odhalíte v bodu mezi nenávistí a láskou, mezi těmito dvěma silami!

Není jen lásky nebo nenávisti. Obojí, láska i nenávist přichází od Světla, které iluminuje tak či onak, ale vy odhalíte a objevíte sebe ve spojení se Stvořitelem, mezi těmito dvěma pocity.
[100006]
Z 1. části denní lekce kabaly 3/2/2013, Spisy Baal HaSulama

Čekání na výplatu

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co můžeme pochopit z knih kabalistů, kde nám vypráví o duchovních úrovních?

Odpověď: Je řečeno, „není to chytrý, kdo se naučí.“ Vaše porozumění nebo váš nedostatek pochopení nemají nic společného s vaším pokrokem.

Předpokládejme, že je moudrý muž, který četl mnoho knih a sedí vedle vás. Na druhé straně, je člověk, který není příliš chytrý, ale který má velké srdce. Existují lidé, kteří nevynikají ani ve svých pocitech, ani ve své mysli, a existují tací, kteří mají spoustu obojího, ale tohle všechno nemá nic společného s naším pokrokem. Nezáleží na tom, zda jste pochopili materiál, nebo ne. Měli bychom pochopit pouze jednu věc: principy. Slyšíte je? Můžete je sami vyvolat?

Někdy je možná budete chtít slyšet, ale neuslyšíte. Pak trpělivost a vytrvalost jsou užitečné. I kdyby všichni již vstoupili do duchovna, člověk může být o deset let pozadu, vlastně „získá“ více tím, že získá hloubku vyjasnění, schopnost vidět celkový obraz. Stručně řečeno, měli bychom být trpěliví a vytrvalí. Hlavní věc je, neopustit cestu, podrobit se bez ohledu na to, co přichází shora. Je to proto, že nakonec Stvořitel určuje všechno, a přestože to nemusí být velmi jednoduché, člověk tím získá hodně.

Baal HaSulam o tom píše ve svém článku „atributu obecné skryté moudrosti“: Nevyvinutý člověk nemůže čekat na výplatu dlouhou dobu. Nemá trpělivost, jako dítě, které chce obdržet platbu nyní, a nemůže čekat ani další okamžik. Vybere si práci, za kterou je placen okamžitě, i když plat je nižší. Člověk se může naučit, jak být taxikářem a obdrží okamžitou platbu od cestujících bez zbytečného odkladu. Na druhé straně, může strávit roky studiem na hudebníka, například. Vyspělejší člověk se může omezit a vybrat pracovní místa, která budou více placená, i když platba může být mnohem později. Měli bychom vědět, že toto je měřítko pro měření moudrosti, protože závisí na tělesném rozvoji každého jednotlivce, a kdokoli, kdo může odložit výplatu, může dostat mnohem vyšší mzdu.
[100048]
Ze 4. části denní lekce kabaly 06/02/13, „Řeč pro dokončení Zoharu“

Anulovat se a porozumět = odhalit = spojit se

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak je možné spojit sebe-anulování vůči skupině a přání porozumět smyslu textů, které studujeme?

Odpověď: Jeden pocit neruší ten druhý. Musím, společně s ostatními, toužit po tom se spojit v jednom společném bodě. V tomto bodě spojení, kde jsme spolu, cítíme fenomén nazvaný Malchut.

Nejdříve je zapotřebí, aby každý toužil se spojit se všemi ostatními. K tomu je třeba následujícího: sebe-anulování, velikost cíle a důležitost přátel a skupiny. Musím se zaměřit na tohle všechno a toužit po tomto bodu celkového spojení.

Ostatní lidé se na tomto toužení účastní společně se mnou. Jednáme společně, každý anuluje to své. V podstatě opustíme celý tento svět a všichni  usilujeme o to jít vpřed. Prostřednictvím našeho spojení chceme vytvořit nádoby dávání, ze kterých se zrodí přání dávat, náš vztah ke Stvořiteli.

Pak, v tomto toužení dávat Stvořiteli, Jej začneme cítit, vyšší Světlo, které na nás dopadá a naplňije nás. Čím více je toto toužení ujasněné,  a které roste podle síly přání: 0, 1, 2, 3, a 4, tím rozvinutější bude. A do té míry v nás bude odhalena síla dávání, přilnutí ke Stvořiteli. Je to vlastně celá naše práce.

Otázka je: Jak lze toto toužení po sebe-anulování a porozumění materiálu kombinovat? Porozumět znamená vědět, myšleno odhalit nebo se spojit. Sefira Daat (Vědění) symbolizuje spojení, jak je řečeno, “A Adam poznal Havu (Evu), svou ženu”.

Když se od základu anuluji, pomůže mi to připravit se na spojení. Bez toho bych nebyl schopen se s ostatními spojit. Abych se dostal do bodu spojení, musím se anulovat.

[99385]
Z 1. části denní lekce kabaly 28/1/2013, Spisy Baal HaSulama

Dávání nemá hranic

Dr. Michael LaitmanPokud necítíme reakci na náš postoj, pak je tu problém. Je to, jako kdybychom pokračovali proti zdi a nemohli to změnit, a ani tím nemohli změnit sebe. V takovém případě mezi námi není spojení.

Může to být absolutní nenávist nebo absolutní láska, vlastně na tom nezáleží, ale pokud jsme proti něčemu, co se nemění, pak ani my nejsme schopni vůči tomu změnit svůj postoj. Pokud se neměním, cítím, že jsem mrtvý, neboť pocit života je určován změnami.

Takže, pokud nemohu ke své lásce cokoli přidat a druhá strana nedokáže také nic přidat, nebo ve mě něco vyvolat, pak se nacházíme ve velmi problematické situaci. Je pravdou, že dosažení absolutní lásky je cílem našeho vztahu se Stvořitelem, ale tak je tomu pouze, pokud se pozvedneme a vybudujeme naši lásku na vzájemném dávání omezením našeho ega.

Před láskou Stvořitele se ukryji a přijmu ji pouze jako pohon, který mi umožní Ho milovat. Přijmu potěšení pouze tak, že Mu dávám. Pak taková absolutní láska neanuluje naše pocity jednoho k druhému, ale spíše nám dovolí je více rozvinout.

Konec nápravy je koncem nápravy nádob, ale ne koncem růstu dávání. Dávání nemá hranic, a tak je tento stav nazýván světem Ein Sof (Nekonečno). Přání přijímat má hranice a konec, a záměr má také hranice a konec, ale schopnosti povznést se nad naše přání přijímat se správným záměrem nemá konce.

[99027]
Z 1. části denní lekce kabaly 29/1/2013,  Spisy Baal HaSulama

Zvednu svou hlavu, abych se podíval na přítele?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Je možné v člověku uspíšit probuzení bodu v srdci?

Odpověď: Ano, je to možné dvěma způsoby, ale nejdříve mě nechte Vám něco vysvětlit: Lidé, ve kterých se dosud bod v srdci neprobudil, patří k úrovni „národů světa“ neboli AHP. Ti, v nichž se jiskry již probudili se nazývají „Israel“, což znamená, že touží přímo ke Stvořiteli (Yashar-El). Jsou přitahování nahoru a musí se postarat o kohokoli, kdo je dole, takže „body v srdci“ mohou být probuzeny pouze dvěma činy:

1. Externím činem—šířením našich materiálů, integrálním vzděláváním, knihami, filmy, atd.

2. Vnitřním činem—spojením mezi námi, což ovlivní každého dalšího, dokonce ikdyž si toho nejsou vědomi prostřednictvím systému, ve kterém jsme spojení.

 

Otázka: Může tento obrázek představovat externí a interní práci ve skupině?

Odpověď: Ano, může. Vyšší část (červená) je prací bodů v srdci skupiny, zatímco v nižší části (v modré) jsou všechny přání přijímat skupiny. To vše patří stejnému „tělu“ skupiny.

Otázka: To znamená, že na jedné straně pracuji s přítelem a dívám se na něj jako na svůj odraz a napravuji v sobě jeho vlastnosti, a na straně druhé mu přátelsky říkám: “Hej! Něco děláš špatně….“

Odpověď: Ne, to není duchovní práce. Nemusím v sobě napravovat vlastnosti přítele, protože pokud je to přítel, znamená to, že za ním stojí Stvořitel. Takže se na něj podívám a jeví se mi dokonalý, napravený. Pokud vidím, že je s ním něco špatně, okamžitě si to přisuzuji sobě.

Takže k příteli nemám žádné stížnosti. Naopak, stěžuji si jen sám na sebe.

Celkově vzato, musím přátelům neustále ukazovat povznesenou náladu, důvěru a radost v duchovní cestu, a také se vnitřně o skupinu obávat, aby přátelé prostřednictvím mě přijali Světlo, kteé napravuje.

[99034]
Z 1. části denní lekce kabaly 29/1/2013, „Rozmluva doplňující Zohar“