Daily Archives: 15. 1. 2013

Gematria je jazyk emocí

Dr. Michael LaitmanZohar, “Naso,” Bod 180: Požehnání knězů. Nechť ti Pán požehná, nechť Pán osvítí, nechť Pán nese…. požehnává to Ha-Va-Ya-H, a oni jsou také tři jména Ha-Va-Ya-H v požehnání knězů, která jsou paralelou tří linií, tři písmena v Ha-Va-Ya-H v náplni S”G (63) Yod, Hay Vav, Hay. Tato tři písmena Yod ze S”G, jsou původní těchto tří Ha-Va-Ya-H.

Kabalisté mají problém. Každá věda v našem světě jako fyzika, chemie, biologie, zoologie a botanika má svůj vlastní jazyk, ale pro emoce jazyk není, protože v našem světě je nedokážeme poměřovat, změřit, zvážit, nebo je rozdělit na různé druhy, atd.

Když začneme zkoumat přání přijímat a v něm různé druhy pocitů, podle velikosti přání a jeho druhu, ve třech liniích, na všech úrovních jeho síly, potřebujeme jazyk, abychom popsali, jak na to.

Vezměme například psaní hudebních not; není to jazyk. Pouze píši nějaké symboly, které musí někdo další zahrát a cítit, a pak může porozumět pocitům, které jsem chtěl sdělit, ačkoli pro něj to může být něco zcela jiného. To je veký problém.

Ze stejného důvodu obojí, psychologie i psychiatrie, nejsou považovány za exaktní vědy, neboť jsou založeny na nemnoho zkušenostech, které můžeme nasbírat během našeho života a ne více než to. Je to tím, že našimi smysly nelze pocity měřit, dát je do tabulek, grafů, aby to bylo železné pravidlo.

Proto kabalisté vynalezli záznamenávání duchovního dosažení za použití Gematrie (numerických hodnot písmen a slov) a to se skutečně stalo velmi lakonickým jazykem, který spojoval mnoho přesných detailů, které mohou být předávány od jednoho člověka druhému. V porovnání s hudební kompozicí, kde si každý může představovat, co měl skladatel na mysli, tady se nemůžete mýlit. Aby se Gematria rozvíjela, musíte dosáhnout a dojít stejného místa, stejného fenoménu, být včlenění do té samé duše, která to napsala, a pak ucítíte přesně ten samý stav, neboť jste spojen s duší přilnutím, a tak si můžete být jist, že jste skutečně obdržel její poselství.

[97727]
Ze 2. části denní lekce kabaly 8/1/2013, Zohar

Mnoho jisker, jedna duše

Dr. Michael LaitmanNa jednu stranu existuje mnoho duší a každá z nich se dělí na více částí. Ale na druhou stranu, může být duchovno rozděleleno na části? Víme, že existuje jedna ucelená realita a nic než to. Dokonce ikdyž jsme zmatení, neboť vidíme její oddělené části, je vlastně jedním celkem, neboť byl od počátku stvořen pouze jedinný stav, jedna duše.

Nazývá se duší Adama HaRišona (prvního muže), Malchut z Ein Sof (Nekonečna). Po přípravě, odhalíme tuto vnitřní realitu za Partzufim a “světy” mnohem jasněji. Je to o přání, které lne ke Stvořiteli. Přilnutí na úrovni kořene se nazývá Malchut z Ein Sof, a na čtvrté úrovni přilnutí se nazývá duší  Adama HaRišona. Všechno je to o tom, jak se na toto přání díváme z určitého bodu našeho vývoje.

Takže byl stvořen pouze svět Ein Sof nebo duše Adama HaRišona a nic jiného. Tato duše se nachází v každém člověku a je nazývána “Israel,” což znamená Yashar—El (přímo ke Stvořiteli), těmi, kteří dosáhli duchovna. A co více, je celá v každém, neboť duchovno není rozděleno na oblasti a části, jak to vidíme v hmotném světě. Pouze nedostatečná náprava mi brání spatřit skutečný obraz, nacházím se v ní nicméně i tak, v počátečním stavu jedné duše, která pro nás byla připravena, abychom ji odhalili.

Kabalisté však říkají, že je 600,000 duší, jež jsou rozděleny do “jisker.” Takže na čem stojí taková struktura, na “genealogickém stromu”? Je to zkreslený obraz reality, který je rozdělen silou narušeného přání každého v nás. Nejdříve se toto přání oddělilí a úplně brání vstupu Světla, je mu úplným opakem. Pak, silou nápravy, přání začíná dostávat záměr kvůli dávání, nebo jinými slovy, je očištěno. Do míry, do jaké má tento záměr, v něm září celková duše. To znamená, že přání postupně objevuje svůj skutečný stav. Nejprve cítí, že je malou částí celkové duše, a nakonec odhalí, že je stejná jako duše. Poté objeví, že je to Adam HaRišhon.
[97733]
Ze 4. části denní lekce kabaly 8/1/2013, “600,000 duší”