Daily Archives: 5. 1. 2013

Proč dělat radost myšlence?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Pro věřící jsou slova “potěšit Stvořitele” nebo “udělat Mu radost” srozumitelná. Slovy integrálního smýšlení, Stvořitel je příroda. Tak, slova „udělat radost přírodě”, zní poněkud divně, jako byste chtěli dělat radost gravitačnímu zákonu. 

Odpověď: Představte si, že příroda je tou samou silou, která dává život a rozvíjí všechny organismy, veškeré pocity, celou inteligenci a vše živé i neživé, absolutně všechno.

Mnoho lidí již chápe, že příroda je universální, a že v sobě zahrnuje vše:  také skrytý intelekt a skryté pocity. My je musíme odhalit, pozvat je ke společnému dialogu. A vy je musíte rozvíjet do stavu, kdy všechny tyto atributy v přírodě cítíte.

Otázka: Existuje příroda jako člověk a raduje se?

Odpověď: Nejenže je živá, ale také se v ní nachází vyšší intelekt. Popovídejte si s astronomem, astrofyzikem a poví vám, že celý vesmír je intelekt, je to myšlenka. Tak to cítí.

Otázka: Proč bych měl ale dělat radost myšlence?

Odpověď: Budete se cítit jako její část a začnete chápat, že rozvoj přání a vaší touhy po úplném dávání (odevzdání), které je bezpodmínečné, je tím, co utváří vyšší stav.   

Když dáváte, pak vámi prochází všechny informace, veškerá energie a všechna radost, veškeré naplnění ke všemu ostatnímu. Pak jste s Bohem, protože jste na nejvyšší úrovni přírody. Dosáhnete s ní ekvivalence.

Chápu, že stále postrádáte některé emocionální výrazy, ale ty se dostaví postupně. Vždyt jste předtím ve svém životě moc věcí necítili, odporovali jste jim, odmítali je a poté jste je postupně začali cítit. 

Poznámka: Teoreticky můžete rozumět Indiánům; např. všeobecně je jednodušší si představit, že se nějaký druh člověka raduje, než nějaký přírodní zákon, který je těžké nějak uchopit.

Odpověď: Proč ne? Příroda je pole; je universální. 

A jednotlivec je něco hmatatelného, s objemem, s vymezenými hranicemi. Příroda je něco, co hranice postrádá, je neomezená. Není to dokonce ani náš vesmír, ale mnohem výše a větší. Není slov, kterými bychom ji popsali.

A když si člověk vyšší sílu vymýšlí, pak ji opravdu vytváří ve své představě, dokud ji pak nedokáže popsat jiným způsobem.

[95833]
Z KabTV’s “Hovory s Michaelem Laitmanem” 11/3/12