Monthly Archives: Leden 2013

Recept na výbornou modlitbu

Dr. Michael LaitmanOtázka: Při čtení Zoharu jsou momenty, kdy je složité text vnímat, a tehdy je jednodušší zůstat v záměru. Co však mohu udělat v případě jiného stavu, kdy při svém studiu cítím vzrušení a radost?

 
Odpověď: Procházíme různými stavy, dokud nevytvoříme tu správnou žádost. Ta zahrnuje množství komponent. Můžeme to porovnat s výborným jídlem, které se skládá z tuctů ingrediencí.
My tyto ingredience nemusíme držet v naší hlavě, naší mysli, neboť se akumulují a zformují v nás, a co je vytvořeno, je ve vás. Něměli byste se tím trápit; starejte se o jiné věci, jako kuchař, který připravuje jídlo, a který automaticky ví, co má přidat a co vyžaduje jeho pozornost.

Jelikož naše nádoba, Kli, je touhou, ne rozumem, pak se zvyk stává druhou přirozeností. Takže se netrápte tím, co už je v přání obšaženo, ale pozvedněte se nad něj k dalším, k pokročilejším obavám.
[99030]
Ze 2. části denní lekce kabaly 29/1/2013, Zohar

Vše je dosaženo ve spojení

Dr. Michael LaitmanCo je samo o sobě studium moudrosti kabaly? Vše se zdá být jednoduché; lidé, kteří chtějí studovat přijdou a je tam expert, který je učí. Sedí a mluví, a kdokoli chce slyšet přijde a naslouchá. Takových míst je na světě spousta, kde lidé studují všechno možné.

Ale když člověk začne studovat moudrost kabaly, rychle mu dojde, že studenti musí být navzájem propojeni. Takže, ok, dobrá, je alespoň pár takových příkladů. Lidé se spojují v rámci skupiny; může to být třída nebo skupina, atd.

Je to jen tam, říkáme jim, ”Musíte se mezi sebou spojit v lásce.”

Už tohle vypadá jako mysticismus. Něco podobného najdeme ve východních moudrostech a také v náboženství, které káže o spojení mezi lidmi, „Miluj bližního svého jako sebe sama.“

Později se o této kvalitě spojení hovoří. Takže pak vyrozumíme, že problémem není jen studium, ale všechny ostatní věci, jež ho doprovází, hlavní je však spojení.

Jak by to tak mohlo být? Přišel jsem studovat určitý druh moudrosti. Jsem ochoten to dělat společně s ostatními; jsem ochotný se k nim připojit, aby spojení mezi námi bylo v souladu se studiem. Ale ne, je mi řečeno něco dalšího, “Musíte se s nimi spojit natolik, že přestanete cítit svou vlastní existenci, pro vás budou existovat pouze oni.“ Tomu nerozumím, ale oni to ode mě vyžadují, abych porozuměl materiálu, který sám o sobě není prozatím důležitý.

V této věci mě čeká převrácení 180ti stupňů: Předtím pro mě byl studijní materiál důležitý, chtěl jsem vědět něco nového, dosáhnout moudrosti, a nyní je jasné, že materiál vlastně nění tak podstatný, spíše je to spojení. Na něco takového jsem ani nepomyslel.

Tak co se musí udělat? Jak může člověk pochopit, že vše je dosaženo ve spojení, že nikdy neporozumíme zdrojům, pokud se nezačneme spojovat, protože moudrost kabaly mluví pouze ohledně věci spojení a o ničem jiném.

Na tomto problému klopýtáme. A to je důvod, proč Rabaš započal své články takto: Láska přátel, Význam společnosti, Agenda shromáždění přátel, atd. Bez toho bychom se zkrátka neměli kudy vydat, my však odmítáme to, co nezapadá do našeho přání a veřejného mínění.

Dokonce ikdyž je pro mě těžké přijmout důležitost lásky k přátelům, musím se přesvědčit, že jsem tu pouze kvůli jednomu cíli, spojit se s přáteli takovým způsobem, že se před nimi anuluji, ztratím sebe-existenci a existuji pouze do té míry, do jaké jim mohu dávat, pouze podle jejich přání.

[98792]
Ze 4. části denní lekce kabaly 24/1/2013, Rabašovy spisy, „Láska přátel“

Dávám, tedy jsem

Dr. Michael LaitmanRozděluji se na dvě části: GE a AHP Tou důležitou částí uvnitř mě je GE, a v něm jsem v napraveném stavu.

Na druhé straně, pracuji se svým AHP  pouze pro potřeby druhého: Je to, jako bych „polykal“ jeho přání a začal mu sloužit. Světlo přichází shora, a já předávám toto Světlo druhému prostřednictvím svého AHP, což je jedinný způsob, jakým AHP používám.

Pokud však druhý ničeho nepotřebuje, pak mé AHP neexistuje. Je vloženo do mých GE, a já se vracím do stavu malosti, do napraveného stavu.

Je to tím, že vlastně nic, kromě mých GE, nepotřebuji, a potřebuji je pouze proto, abych byl připraven dávat ostatním. Při každém kontaktu okamžitě prověřím, co druhý chce a když v něm naleznu nenaplněné přání, najdu a rozvinu v sobě pouze tu část, která zajistí to, co si žádá Shora. Pouze do té míry pracuji se svým AHP.

Tomu se říká duchovní svět: Já neexistuji. Existuji pouze do té míry, do jaké dávám ostatním. Dokud však nejsou ostatní, nejsem nic, nula. Je to tím, že mé GE nejsou mnou, jsou pouze stavem připravenosti, hledání – kdo potřebuje mé dávání?
[98785]
Z 1. části denní lekce 24/1/2013, Rabašovy spisy

Povšimněte si krále za jeho ministry

Dr. Michael LaitmanVyšší síla ovládá a řídí vše, pod ní jsou „ministři,“ síly, které udržují celou realitu. Realitou je člověk, jedna duše, ve které existuje aktivní síla, čin Stvořitele, Jeho myšlenka.

Tato síla se dělí na mnoho částí, na jednotlivé síly, které fungují na několika úrovních, a které se na různých úrovních zdají být sobě navzájem protikladné, takže se stvoření domnívá, že je na něm takový čin prováděn bez nějakého řádu. 

Je to tak zařízeno úmyslně, abychom byli zmatení zjevným nepořádkem, a měli tak záznam opačného stavu od pravdy, jakoby v realitě žádný Stvořitel nebyl, ale pouze síly stvoření a nějaké další síly. Můžeme si myslet, že Stvořitel existuje, ale Jeho řízení je špatné a má mnoho chyb. Kromě toho, existující síla se zdá být namířena jakoby proti Stvořiteli, jakoby od Něj nic nepocházelo, abychom se pozvedli nad naši tělesnou úroveň.

Pokud si však člověk opravdu přeje spatřit Krále coby vyšší řízení, a toto objevit nad jeho vlastní podstatou, pak je jeho vnímání napraveno a on odhalí, že pro jeho nápravu je vše již připraveno. Bojuje, aby očistil své nádoby a  přivedl je do stavu dávání kvůli dávání tím, že si Stvořitele hlídá, a ve stejnou dobu napravuje své nádoby tak, aby přijímaly kvůli dávání.

V první válce získá sílu víry, ve druhé získá Světlo Chochma, porozumění systému, jeho plánu, důvodům, cílům tím, že pracuje se svými nádobami přijímání. Tak se učí jakým způsobem vyššímu Řízení porozumět a jak jej cítit, tím, že korunuje Stvořitele na toho, jež vládne nade všemi silami. Je to tím, že se tyto síly, jak Jeho ministři tak  i ty, které se zdají být Jeho nepřáteli, různí kriminálníci, vrazi a lupiči, v důsledku této války a toho, že je člověk připisuje jednomu Králi, spojí.

Pochopí, že válka není vedena proti silám, které mu jsou cizí, ale proti sobě samému, aby ve všech těchto silách objevil Stvořitele. To je podstatou všech válek.

Ačkoli slýcháme, že “není nikoho jiného kromě Něj“ a že On je dobrý a schovívavý, musíme si projít všemi úrovněmi, abychom to tak skutečně cítili. Máme před sebou stále dlouhou cestu, na níž se budeme napravovat prostřednictvím všech stavů, které nám Stvořitel předkládá, jimi nás učí umění porozumění a dosažení systému Jeho sil, jejich prostřednictvím tak, že budeme schopni Mu rozumět a cítit Ho. Cítit Ho podle pravidla „ze Tvých činů Tě poznáváme“. Tak Mu budeme postupně více a více podobní. 
[98837]
Z 1. části denní lekce kabaly 27/01/2013, Spisy Baal HaSulama

Ani moudrostí, ani silou, jen vytrvalostí

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Úvod do studia Deseti sefirot,” Bod 141: „Nejsem nikde než v Tóře. Proto dodržujte Tóru a v ní Mě hledejte, a Světlo vás napraví a vy Mě naleznete,“ jak je psáno, „Ti, jež Mě hledají Mě najdou.“

O tohle se snažíme, snažíme se spojit jako jeden muž s jedním srdcem, dosáhnout vzájemné záruky a „milovat bližního svého jako sebe sama“ tím, že ukazujeme naši připravenost na takové spojení během studia. A pak během každé chvíle, odhalujeme nakolik toho nejsme schopni a pak se opět, navzdory všemu, snažíme myslet na sjednocení a spojení.

Doufáme, že naše studium a spojení nám pomůže odhalit Stvořitele, abychom Mu přinesli potěšení. Během studia se toto stává modlitbou, činem nápravy, a to nás posunuje blíže k cíli. Pokud se přátelé snaží správným způsobem spojit, pozvednout své body v srdci nad jejich ego, osvobodit je od jeho řízení, a spojit je, k čemuž dochází během lekce, kde se o takových stavech hovoří, pak tím přitahujeme reformující světlo. A to je vlastně naším úsilím.

Vždy budou nějaké překážky, bude jich víc a víc. Proto se musíme navzájem posílit a právě tehdy, kdy přichází zoufalství a na cestě se objevují velké obtíže, člověk je z nich bezradný, neví co má dělat, chce uniknout, unaví se a usíná, nebo naopak, začne být rozlobený a nedokáže takový stav unést. Ale právě takové stavy jsou nejprospěšnější, protože přidávají další kapku práce, kterou na sebe přitahujeme Světlo.

Ten, který si nezoufá a poddá se, je tím, který uspěje. Tady ani moudrost, ani síla nepomůže, jen vytrvalost. Čas to udělá.

“Čas” symbolizuje mnohé snahy, které člověk každou chvílí vyvíjí, dokonce i ty nejmenší. Tyto pokusy se nahromadí, spojují a na závěr přináší i řešení.
[98320]
Z 1. části denní lekce 7/1/2013, „Úvod ke studiu Deseti sefirot“

Je duchovní potěšení stejné pro všechny?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaký je rozdíl mezi potěšením, které zažívá muž, a které prožívá žena ve stavu společné integrální mysli, nebo je stejné?

Odpověď: Každý člověk má svá vlastní potěšení, protože každý má svůj vlastní kořen a jeho propojení s ostatními. Jsou striktně subjektivní. Proto, není možné říci, jak se muži liší od žen v jejich stavu radosti a naplnění.

Tento rozdíl lze vysvětlit v rámci toho, co existuje v našem světě. Koneckonců, existuje rozdíl v tom, jak vnímá náš svět muž a jak žena. Muž je nějakým způsobem schopen cítit co zažívá jiný muž. Nicméně, není schopen cítit ženské zkušenosti. Nemůže ji pochopit, protože ona má úplně jiný pohled na svět.

Muž a žena jsou dva světy. Totéž platí v duchovnu. Pokud jsme mužskou částí v duchovním světě, není možné si představit, co zažívá ženská část. Můžete přilákat a zahrnout v sobě její touhy, abyste je naplnili, nikoli však místo ní, ale pro ni.

Otázka: Nicméně, nemělo by se to někde na konci sloučit?

Odpověď: Na konci se to spojí ve vzájemném doplnění, ve vzájemném propojení, ale stále je to spojení dvou protikladů.
[95840]
Z „Rozhovorů s Michaelem Laitmanem,“ KabTV 11.3.2012

Bezpečně jako v matčině náruči

Dr. Michael LaitmanŘešení je ve vzájemné inkluzi.  Spojujeme se nejen meni námi, s těmi, jež jsou na kongresu přítomni fyzicky, ale také se všemi přáteli na světě, kteří jsou připojeni virtuálně. Přání ženy je v nás ve všech, a navíc k němu, všichni kabalisté za ty věky, kteří operovali na naší úrovni, se účastní v našich činech a pokračují i nadále.

V duchovnu se přeci nic neztrácí; všechny síly pokračují v činnosti uvnitř celkového věčného systému. Ucítíte, jak za námi stojí, zcela reálně nás podporují a v porovnání s tím je náš svět pouze příležitostí seznámit se s touto realitou.

Vše pramení ze vzájemného sloučení. Když si člověk přeje být začleněn s ostatními a nasát jejich přání, vnitřně bude cítit, že existuje ohromná síť spojení. Musí cítit všechny úrovně, všechny síly, všechny duše, které v této síti operovali a operují.

Odtud bereme všechny naše síly; jsme jako děti, které musí jen trochu zabrečet, a z tohoto breku, jako pro dítě, začne celá síť pracovat. „Dospělí“ už vědí, jak se o nás postarat, a které síly nám předat, jak nás posilnit, a jak o nás pečovat. Není pochyb o tom, že udělají svoji práci.

Tomu se říká vznést MAN, modlitbu, kterou mohu vznést podle své úrovně. Žádám vyššího, aby tuto práci udělal, ale musím Mu ukázat, že jsem k Němu loajální, což znamená, že budu v Jeho rukou jako dítě, které je v náručí matky a o nic se nestará. Ví, že je na tom nejbezpečnějším možném místě. Není nic bezpečnější, než být v matčině náruči.

I my musíme stejným způsobem počítat se silou kabalistů, že udělají celou práci. My jednoduše nemáme sílu to udělat. Je to pouze naší oddaností a spojením, kterým prokazujeme, že se zcela podáváme vyšší síle, aby se o nás postarala.

[98248]
Z kongresu v Aravě 17/1/2013, Lekce č. 1

Díky za tu čest

Dr. Michael LaitmanOtázka: Přijel jsem na kongres v poušti, vidím takové velké přátele kolem sebe a ptám se: proč mi byla dána taková čest být součástí této velké společnosti, protože já sám nemám nic zvláštního?

Odpověď: Nikdo z nás si nevybral tuto cestu sám, ale byli jsme přivedeni Shora. Chápeme-li to, musíme za to vzdát díky. Stvořitel přivádí člověka k dobrému osudu a řekne mu: „Vezmi si to!“ Všichni sem byli přivedeni, protože přišel čas pro začátek nápravy jejich duše a byli vědomě zahrnuti do obecného mechanismu, tzv. Malchut nebo-li Svatosti.

Pokud ale stvořitel přináší člověka k této volbě, neznamená to, že vše bude pokračovat bez našeho úsilí. Naše úsilí se musí stát více vědomé. Každý již byl ve svém životě zklamán, ve svých touhách, a prošel mnohým: vystudoval univerzitu, pracoval na několika místech, sloužil v armádě, oženil se a rozvedl.

Ale já jsem to všechno neudělal. Když se ohlédnu zpátky, nevěřím, že jsem to všechno udělal, a že se mi to všechno stalo. Začnu si uvědomovat, že jsem byl veden přes všechny tyto události Shora. I když jsem byl citově empatický, moje pocity byly ve mně vyvolány Shora.

Ale od této chvíle, mi byla dána svoboda volby, kterou mohu použít. Existuje mnoho těch, kteří přicházejí a odcházejí. V důsledku toho se vrátí někdy v budoucnosti. Před kongresem, dostávám mnoho dopisů od mých bývalých studentů, kteří již dávno opustili studium, byli zklamáni, ale teď se rozhodli vrátit.

To je také osud, neměli bychom si myslet, že to bylo jejich vlastní rozhodnutí, vyšší řízení jim to nařídilo. Proto je musíme přijmout zpět, a tak jsme otevřeli tento kongres pro každého.

Všechno, co bylo s tebou učiněno až do dneška se stalo proto, protože ti bylo dovoleno posílit sebe a starat se o druhé, a za to musíme děkovat.
[98229]
Z kongresu v Aravě 17/1/13, Lekce 1

Vzorec ideálních vztahů

каббалист Михаэль ЛайтманZpráva: Vědci z univerzity Illinois dokázali vytvořit vzorec štěstí, jehož dodržování dá možnost více párům zachránit šťastné a dlouhodobé vztahy. Průzkum ukázal, že nejdůležitější pro zdravý vztah mezi mužem a ženou, bez ohledu na to, v jaké fázi se nachází jejich vztahy, je otevřenost, pozitivní nálada k partnerovi, společné cíle a úkoly. Po objevení nejmenších potíží, je nejlepším způsobem pro jejich vyřešení otevřený vztah. Vědci věří, že čím více poctivosti a průhlednosti bude ve vztazích, tím je snadnější vyřešit problém se svým partnerem nebo partnerkou.
Mimo to, je nesmírně důležité rovnoměrné rozdělení povinností, odpovědnosti a také výsad (privileg). Jak muži, tak i ženy se musí snažit navázat dobré vztahy s kamarády a kolegy svého partnera, stejně tak jde o rodiče a příbuzné.
Vědci upozorňují, že čím pevnější bude spojení partnerů v oblasti sociálních vztahů, čím více budou mít společných kamarádů a pevnější vztahy s příbuznými, tím lepší vztah budou mít mezi sebou.
Proto, aby problémy vznikající mezi mužem a ženou byly vyřešeny maximálně bezbolestně pro oba dva, je nutné, aby je spojovali stejné cíle, práce nad společným projektem, a také společné dosažení cíle.

Replika: Prostředí a společnost určuje budoucnost každého páru i každého jedince. Systematické povídání, diskuze – rodinné semináře (sadnaot) jsou jistotou vzájemného pochopení a propojení se jednoho s druhým – v tom je zákon života a jejich jednoty.

Pro zklamání není místo

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je “duchovní narození v poušti?” Cítím určitý druh zklamání z předchozích kongresů, protože jsme tam dosáhli zvláštního pocitu spojení, a pak přichází pád. Jak můžeme využít tohoto pocitu zklamání jako přípravy na kongres?

Odpověď: Naše první spojení musíme porodit v poušti. Toto duchovní nazrození je prvním odhalením našeho spojení ve vyšším systému, jako člověk, který se narodí do světa, do duchovního světa.

Víte, kdy člověk dosáhne první úrovně? Když mu je řečeno: “Ničeho nedostaneš“ a on se s tím spokojí. Takže nerozumím, co to zklamání je. Duchovní vzestup je nad vším lidským zklamáním; je to duchovní dosažení. Měl byste být šťastný, že nemáte nic, a co víc, že ostatní dostali všechno a vy nikoli. Tomu se říká být na vstupu do první úrovně.

Takže tu pro zklamání není místo!
[97642]
Z 1. části denní lekce kabaly 8/1/2013, “Úvod do studia Deseti Sefirot”