Monthly Archives: Listopad 2012

Kabala skrytou kamerou. Pořadí úrovní duší.

Spojit celý svět se Stvořitelem

каббалист Михаэль ЛайтманZákladní bod, na který se musíte stále vnitřně zaměřovat je princip „Není nikdo, kromě Něj“. Stvořitel je příčinou jakéhokoliv stavu, jakéhokoliv přání, každé myšlenky, každého vnímání, každé události. Mnou a obklopujícím světem se řídí pouze jediná síla.

Všechno tohle je proto, aby spojením se světem v jakékoliv době, ve všech událostech a dějstvích, vnitřních a vnějších jsem přišel k této globální sféře, k tomu nejdůležitějšímu: že není nikdo jiný, kromě Něj. Je to spojení ve společné nádobě. V tomto je naše práce, a na tohle se nasměrováváme.

Avšak svět je velký a proto začínáme ze skupiny (1), až potom přecházíme k celému světu (2). Musím se spojit se skupinou ve všemožných podmínkách a pamatovat také na svět, jako na pokračování své práce.

Z lekce na téma „Role národu Izraele“, 23.11.2012 [#93866]

Využít každou příležitost!

Dr. Michael LaitmanKdyž jsem studoval s Rabašem, jedli jsme v absolutním tichu. Byl to prostě stav ticha, nikdo nic nikomu neřekl, lidé se na sebe ani nepodívali, jen prostě jedli a pili ve velkém vnitřním napětí, a bylo to absolutně tiché. Vždycky to vyžadoval, a byl velmi přísný vůči jakémukoli narušení, když někdo náhle vydal zvuk, nebo došlo k nějakému vyrušení. V té době jsme neměli mnoho příležitostí se scházet, pouze během lekce nebo jídla.

Dnes máme mnoho možností. To může být důvod, proč zapomínáme na záměr. Stává se z toho taková obyčejná událost. Musíme věnovat pozornost záměru. Každá akce, která se provádí společně, a to i v případě, že je to ve dvou lidech, již vede k nesmírnému výsledku, je-li se správným záměrem.

To platí zejména, když se scházíme na kongresech na různých místech, a děláme tak mnoho úsilí, abychom byli společně. Tedy je to škoda, pokud uplyne minuta bez záměru.
[92783]
Z jídla na Gruzínském kongresu 7/11/2012

Povinnost každého

Dr. Michael LaitmanOtázka: Může kdokoli vylézt po duchovním žebříku nahoru, a co se stane těm, kteří nemohou stoupat?

Odpověď: Každý musí a bude muset dosáhnout rovnováhy, harmonie s přírodou, Stvořitelem, s ostatními. Všichni!

Co se stane těm, kteří nechtějí? Příroda je bude tlačit holí ke štěstí a bude je tlouci, dokud nebudou chtít. To je porazí, takže žádné stráže nejsou zapotřebí. Pak se člověk začne sám sebe tiše ptát: „Proč se to děje? Proč to na mě padá? Co dělám špatně?“ Protože rány ho postupně naučí.

Proto, aby se učil rychle, aby pochopil po jednom nebo dvou ranách a nikoliv až po sto nebo dvou stech, existuje kabala. V zásadě platí, že nic jiného nedělá, ale pouze pomáhá pochopit, v čem je problém v životě a jak to změnit.
[92306]
Z Gruzínského kongresu 5.11.2012, Lekce 1

Duchovní zrak a sluch

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je to duchovní zrak a sluch?

Odpověď: První stupeň dosažení se nazývá „Slyšel jsem“ a druhý stupeň je „Viděl jsem,“ ale to nejsou uši a oči, ale úroveň, hloubka, duchovního dosažení. Když člověk dosáhne stavu „nedělej zlo jiným,“ pak je ve stavu „slyšel jsem,“ a když navíc dosáhne úrovně „Miluj bližního svého jako sebe samého,“ pak dosahuje úrovně „Viděl jsem.“
[92303]
Z Gruzínského kongresu 5/11/12, Lekce 1

Je to možné přesvědčit Absolutno?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Je-li Stvořitel láska a nekonečná pravda, pak jak je možné se napojit na jeho frekvenci?

Odpověď: Tóra mluví v jazyce lidí, a proto si spojujeme Stvořitele s našimi vlastními vlastnostmi.

Ve skutečnosti žijeme ve světě zákonů. Já jsem před zákonem. Jsem v nějakém prostoru, kde působí jedna síla, a já mohu na sebe přilákat její vliv ve větší či menší míře. Tedy, síla se nemění, já jsem ten, kdo se mění.

V mé mysli ale převádím své změny na ni a to vede ke zmatku. Chci, aby mě Stvořitel miloval víc, navzdory skutečnosti, že jeho láska je již kompletní. Chci, aby mi odevzdával více, a to navzdory skutečnosti, že on už mi odevzdává na 100 procent. Žádám ho o dobro, žádám ho, aby nahradil jeho spravedlnost milosrdenstvím, ale jak můžete žádat absolutno? Jaké změny lze očekávat od síly dobra, která neustále dělá dobro dobrým i špatným lidem? Tak si představte, že Stvořitel neslyší, necítí, ale celou dobu jen dává, vždy odevzdává.

Jsi postaven takovým způsobem, že cítíš svůj stav v touze přijímat. Touha cítí, co ji naplňuje a toto povědomí způsobuje určité pocity. Máme pocity, a proto se vždy mluví o naší emocionální reakci na něco. Například, když se tě dotknu elektrickým drátem s napětím 100 voltů, pak to budeš cítit. Problém zde není v elektrickém drátu ani v touze samotné, ale v kontaktu mezi nimi, v doteku, a to je to, co dává vzniknout pocitu. Takovým způsobem, se v nás rodí všechny pocity, a ne ve Stvořiteli, ale my jakoby připisujeme své pocity Němu.

Proto je nejlepší, nepředstavovat si Stvořitele jako někoho živého. Jednáme se zákonem a v rozsahu změn uvnitř nás, znovu objevujeme jeho vliv. Zde vše závisí pouze na naší citlivosti, našem vnímání.
[92043]
Z 3. části denní lekce kabaly 02/11/12, „předmluva ke knize Zohar“

Jemné ladění k odevzdání

Dr. Michael Laitman

Pokud od samého začátku, i když uměle, „tvrdě pracuji“ před přáteli, pokud skláním hlavu před skupinou, alespoň na fyzické úrovni, tak se tímto způsobem připravuji objevit svou hanbu za své egoistické vady a zůstat v tomto pocitu. Budu schopen ho vydržet a „strávit“, neidentifikuji se s ním, budu za něj vděčný.

Hanba mě správně nastaví před Stvořitelem. Stejně jako jemné doladění, umožňuje chytit tu správnou vlnu. Čím větší moje hanba je, tím přesněji se ladím na úzkém rozsahu frekvence, který mě vede ke Stvořiteli, k vlastnostem, které chci získat. Obraz přede mnou se nestává neostrým, naopak je velmi zaostřený.
[91650]
Z 4. části denní lekce kabaly 28/10/12, Matan Torah (Dávání Tóry)