Daily Archives: 24. 8. 2012

V králově hradu není trestuhodných, ale jen oddaných služebníků

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak mohu uhodnout, že má modlitba ke Stvořiteli je správná?

Odpověď: Správná modlitba je taková, kdy si nežádáš, aby potíže zmizely, ale abys v nich viděl dobro a užitečnost. Musíš se povznést nad takové ruchy a pochopit, že nás vedou k vzestupu, rozvoji a postupu směrem k cíli, a že v tom nejsou žádné vedlejší a náhodné síly. “V králově hradu není trestuhodných”—každý v tomto světě je Jeho oddaným služebníkem, kterého využívá, aby Vás dovedl k nápravě. 

Pokud chcete, aby se Váš postoj k tomu, co se děje, změnil a on se nezmění, znamená to, že Vaše modlitba je stále falešná a povrchní, a uvnitř stále egoistická. Tj. stále jste nedokončili tuto žádost v plné míře, která je nezbytná, aby byla skutečná a způsobila vaši nápravu. Stále je do ní namíchaná nějaká ta nečistota či nějaký ten egoistický prospěch. Proto Stvořitel, buď před Vás staví jednu překážku za druhou, nebo Vás bije těmi stejnými potížemi, a tak to může jít po léta, dokud nakonec nepochopíte. 
[86294]
Z 1. části denní lekce kabaly 23/8/2012, BaalHaSulamovy spisy