Daily Archives: 23. 8. 2012

Hořet duchovní prací

Dr. Michael LaitmanOtázka: Vylíčil jste mnoho překážek, které člověka potkají, když začne pracovat ve skupině. Jednou z nich je, že se mohou zdát člověku příležitostmi; mohou se jevit jako lákavé a atraktivní, schopné vylepšit jeho život, a že nepřekáží duchovní práci.

Odpověď: Všechny překáží duchovní práci. Jinak by to nebyly překážky. Pouze se Vám zdá, že když se něco pokazí, něco se stane, že to musíte napravit, a pak se můžete vrátit k duchovní práci, ale především to je překážkou ve vaší duchovní práci. Jakýkoli druh!

Otázka: Pokud se člověk chce vypořádat s některými ze svých fyzických tužeb tak, aby jej nerozptylovaly, bylo by to bráno také za překážku?

Odpověď: Jak je psáno, “Není-li mouky, není Tóry.” Musíme vytvořit všechny potřebné podmínky pro existenci, nezbytné a dostačující, jako v matematice. To znamená vést obyčejný život. V dnešní době to nemusí být tak snadné. Vše záleží na tom, co pro sebe považujeme za dostačující.

Jednou jsem se na to zeptal Rabaše a dal mi velice zajímavou odpověď, “Základní úroveň toho, co je pro mě dostačující, je takového stupně, kdy budete šťastný, že se tím nebudete muset zaobírat.” To znamená, že byste byl šťastný, když nebudete muset pít, jíst, spát, koupit si Chevrolet nebo jet na dovolenou do Karibiku. Základní úrovní je to, čím jste skutečně přinucen se zabývat – přinucen – a nejste šťastný, protože musíte udržovat život takového těla, abyste mohl vzrůst na další úroveň. Co k tomu potřebujete?

Je-li mysl člověka na správném místě, nepřikládá tomu, co je pro něj zásadní, důležitost. Vemte si kteréhokoli muzikanta či spisovatele, který „žije“ svou prací. Pro jakéhokoli kreativního člověka je kreativita vším. Nic jiného nepotřebuje!

Co jí, nebo jak vypadá, pro něj nic neznamená. Hoří svou prací. Tak musíte hořet svou prací, pak byste neměli takové otázky.

[85955]
Z kongresu v Charkově „Sjednocování k vzestupu“, 17/08/2012, Lekce 2