Péče o sebe: Povolené limity

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, noviny, Národ: Neboť též láska k národu musí být vyryta do všech sfér národa ne méně než egoistická, individuální láska pro své potřeby, jinými slovy, tedy v dostatečném množství k zachování existence národa jako národa, který je schopen se o sebe postarat. A s přebytkem tohoto minimálního množství je možné se kvůli humánnosti oddat lidstvu obecně, bez rozdílu národa či rasy.

To představuje přesné hranice židovského národa, a pokud je překročí, pokud se stará o sebe více, než je zapotřebí, aby sloužil druhým, pak jej tyto obavy poškozují, a opět dochází k rozbití. Jeden se o sebe musí starat do té míry, do jaké je to nezbytné pro spojení kvůli ostatním. Není to jen přehnaná potřeba, která způsobuje škodu, ale také přemíra spojení nad tuto potřebu.

Otázka: Znamená to, že podle míry rozvoje si člověk musí určit hranice, v jakých se stará o své osobní potřeby, a jejich následováním začíná investovat do společnosti?

Odpověď: Do té doby nemáme pro podobné kalkulace základ. Dnes, všichni z nás, všeobecně, se musí koncentrovat pouze na to, jak mezi námi dosáhnout spojení. A poté, co je spojení nalezeno, budeme pracovat na jeho upevnění, a pak poznáme a ucítíme limity. Je to jako mít obavy o své zdraví proto, abych sloužil druhým v odevzdání. Pokud se však strachuji o svůj život a zdraví více, než je nutné, abych sloužil druhým, pak už se jedná o Klipu (skořápku), ego.

Neustále udržuji hranice, “otesávám” sám sebe a utvářím svou formu. Zachováváte intenzitu a zdraví všech vašich Kelim (přáních/nádob) pouze kvůli získání příležitosti dávat. A to se nazývá přijímat kvůli dávání. 
[85584]
Ze 4. části denní lekce kabaly 15/08/2012, Spisy Baal HaSulama

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: