Daily Archives: 12. 7. 2012

Malá množství se nasbírají ve velké

Dr. Michael LaitmanJsme výsledkem rozbití. Chceme-li se přiblížit Světlu, duchovnímu životu, podobat se Stvořiteli, pak je to možné pouze prostřednictvím jednoty. Tak procházíme mnoha situacemi, ze kterých se musíme naučit, že bez jednoty nenajdeme sílu, úsilí, myšlenky nebo správná přání. 

Mnohokrát za život člověk říká, že je toho dost a rozhodne se, že od nynějška už to bude brát vážně a každou chvilku zasvětí duchovnímu rozvoji, že využije všech možných prostředků, že přestane marnit svůj život a kazit příležitosti, které nám jsou dány shora.

Avšak hned následující okamžik na tyto myšlenky zapomene. Vidí, když přichází překážky, že jim není schopen čelit. Je to úmyslné, aby se naučil, že pokud se chce držet cesty a udělat pokaždé správné rozhodnutí, musí získat sílu z prostředí.

Tuto sílu může získat, pokud své prostředí považuje za větší než je on sám.  Má-li jednoho přitele, kterého vidí alespoň o jednu úroveň výše než sebe, pak je to jako jednička směrem k nule. To znamená „10“. Pokud má několik přátel, pak toto číslo úměrně roste. 

Nakolik je schopen se anulovat před ostatními, natolik je i bere jako větší než je on sám, a tak od nich může nabýt větších dojmů, myšleno sílu modlit se, jednotu a všechnu duchovní práci. 

Už se vlastně před nimi anuloval, a tak k němu přichází duchovní síla. Prozatím je však tato duchovní síla, sebeanulování, a to samé pole, ve kterém koná společně s přáteli, egoistická  “Lo Lishma” (Ne pro její jméno). V každém případě jsou to správné činy, a to je důvod, proč fungují. 

Neměli bychom je degradovat, vždyť všechna tato malá množství se nasbírají do jednoho velkého světla. Jeho úsilí se akumuluje, aby pozvedal své přátele výše a výše, a to je účelem stvoření, že si přeje, aby dosáhnul s jejich pomocí. 
[82215]
Z 1. části denní lekce kabaly 4/7/2012, Rabašovy spisy

Náprava zla: dojít do konce

Dr. Michael LaitmanČlověk musí otevřít celou poškozenou nádobu (kli) přání. Ale přichází k tomu pouze když si přeje přijít k odevzdání, k dobru. Kdo nezačal svoji duchovní práci, nemá snahu se spojit se skupinou, s nadějí dosáhnout odevzdání Stvořiteli, ten se ani nepřibližuje ke zlé přirozenosti.

A proto kabalisté říkají, že v našem světě zlá přirozenost obecně není. Naše materiální přání jsou namířené na jídlo, sex, rodinu a lidské přání je přání k penězům, slávě a znalostem. Všechno obecně je „živočišná úroveň”. Co se týče zlé přirozenosti, ta začíná víš, za podmínky, že člověk v sobě má snahu milovat, přitahuje ho jednota a vzájemná záruka. Pokud postupuje tímto směrem, ve stejné míře potom otevírá velikost zlé přirozenosti. A spolu s tím otevírá světlo, které v něm vyvolává snahu k sebenápravě.
Ve výsledku člověk více nemůže trpět zlo a od určité úrovně ho začíná obracet v dobrou přirozenost. Celkově na této cestě jsou dvě úrovně: Bina, tj. odevzdání pro odevzdání (náprava 248 přání), a Keter, tj. přijímání pro odevzdání (náprava 365 přání). Ve výsledku člověk napravuje celou zlou přirozenost.

Poprvé se zlo projevuje, když člověk dělá první snahy udělat čin odevzdání. A proto v našem světě, tj. v člověku který nepřitahuje světlo vracející ke Zdroji, abych se jeho pomocí napravil, zlá přirozenost se neotevírá. Nezáleží na tom, co cítí obyčejní lidé v tomto světě, nápravu nepotřebují – taková je jejich přirozenost. Jejich přání a vlastnosti nevadí opravdovému spojení.

A pouze v dnešní době se začína projevovat pravda. Situace je taková: v centru struktury lidstva se nachází kabalisté, a kolem něj jsme my, Bnej Baruch (BB). Všichni ostatní nesměřují k odevzdání, avšak od nás dostanou „nasvícení“ a tudíž pochopí, že existuje pouze jediná cesta – spojení.

Ten kdo se snaží vybudovat společný systém vzájemné záruky, ten právě otevírá zlou přirozenost, protikladnou sílu, egoizmus, kterému je nepříjemná tato myšlenka. Jiná cesta není. Pokud člověk neotevírá jednotu se společností, skupinou, neotevírá zlou přirozenost. Vždyť se to týka pouze roztříštění mezi námi.

A proto je to veliká věc, odhalit celou materii stvoření, celou zlou přirozenost. Může toho dosáhnout pouze ten, kdo jde dál a dál, k samotnému konci nápravy.

Z lekce „Předmluva ke knize Zohar“, 10.07.2012