Stádia formování mysli: Zařazení do Vyššího programu

Dr. Michael Laitman

Třetí etapa vývoje začíná, když začnu hledat: Proč mi tohle všechno Stvořitel dělá? A pak pochopím, že to dělá proto, aby ve mně rozvinul rozumný přístup, založený na rozumu namísto pocitů.

Zde člověk cítí, že musí dosáhnout stejného druhu dávání k vyššímu, jako má vyšší k němu. Již pro něj není dostatečné přijímat všechny příjemné a nepříjemné stavy od Stvořitele s tím, že jsou v jeho prospěch. Hledá příležitost také odevzdávat Stvořiteli jeho jménem a dávat mu lásku.

K tomu se potřebuje vyvinout ještě více a dosáhnout Dárce hlouběji, pochopit záměr jeho činů, jinými slovy, pochopení toho, co přesně chtěl v člověku vybudovat. Tímto způsobem se vyvíjí třetí etapa (Behina Gimel), která chce přijímat od Dárce. Navazuje na první etapu (Behina Aleph), aby cítila radost, ale chce ji cítit proto, aby pochopila program, který do ní dárce implantoval. To je smyslem třetí etapy.

Nejprve Bina odmítla přijmout světlo, ale jakmile zatoužila pochopit dárce, pochopila, že to je možné pouze pokud od něj přijímá. Nyní, ve třetí etapě, člověk vnímá dobro a zlo, jen jako dobro. Již nadále neodděluje dobro a zlo, protože nad něj vystoupal.

A protože bere v úvahu vyšší program, který je nad jeho dobrými i špatnými pocity, začne dosahovat skutečný program, a ne jen jeho vliv, který mu dělá věci světlejší nebo tmavší.

Když člověk vnímá program dárce, stane se jeho součástí a spojuje se s ním. To znamená, že dosáhl přilnutí ve čtvrté etapě (Dalet). A to vše začíná úplně první akcí, kdy člověk dosáhne určité úrovně korekce skrze jeho prostředí, studia a reformující světlo, když přijímá vše, co se děje, a to jak dobro tak zlo, jako jeden neoddělitelný celek.

Přivazuje se ke Stvořiteli nade všemi těmito stavy, aby Ho cítil, respektoval, cenil, pochopil a spojil se s ním na nejvyšší možné úrovni.
[80427]
Z 1. části denní lekce kabaly 12/6/2012 Shamati # 121

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: