Stádia formování mysli: Od pocitu k porozumění

Dr. Michael Laitman

Vše se odehrává v touze přijímat, jediné stvořené bytosti. Ta je řízena Světlem, které ji vzdělává a učí vším tím, co se s touto touhou děje. Proces začíná ze čtvrté fáze Přímého světla, ze které vidíme, že kromě naplnění stvořené bytosti, kterou vytvořila, ji touha přináší k pocítění Stvořitele. Nakonec stvořená bytost (čtvrtá fáze – Behina Dalet) začíná cítit, že ji někdo vytvořil a nyní ji naplňuje, což znamená, že existuje něco jiného než samotná touha a naplnění.

V našem životě to necítíme, protože se cítíme jako první fázi, na počátku stvoření: mám svůj život a jsem naživu. Necítíme, že přijímáme tento život od někoho, a to je důvod, proč se nevyvíjíme nad tuto první úroveň, neživou úroveň.

Vegetativní úroveň již cítí, že její život je určen něčím přáním, nějakým plánem, který vede k určitému cíli. To znamená, že cítí, že existuje příčina, vedoucí k procesu, který vede k cíli. Tak jsou v něm rozvíjeny dva přístupy: směrem k jeho podmínkám a směrem k tomu kdo tyto podmínky poskytuje.

Stvořená bytost se může cítit dobře, nebo špatně, a zároveň pociťovat, že ty dobré nebo špatné pocity pochází od někoho. V souladu s tím, rozvíjí postoj k tomuto „někomu.“ Instinktivně, miluje toho, kdo mu způsobuje potěšení a nemá rád toho, kdo mu způsobuje utrpení.

Ale díky tomu, že prochází mnoha stavy, stvořená bytost začne postupně přijímat duševní rozlišení spolu s emocionálním dojmem. Duševní rozlišení se formují ve stvořené bytosti díky vyjasňování procesu, spojením mezi příčinou a následkem, a porovnáním obojího. Jakoby začne dávat dohromady puzzle nebo dílky Lega, tím že dává dohromady různé části, různé stavy, jejich porovnáním a jejich spojením s různými důvody a závěry.

Poté, co cítí mnoho příjemných a nepříjemných stavů a ​​vidí, že jsou spojeny, chápe, že je nemožné posuzovat a reagovat pouze na základě původního emocionální cítění, protože neexistuje žádný takový program v odevzdání. Tam existuje určitá rovnice, která spojuje příčinu a následek, a tak můžeme být v mnoha nepříjemných stavech, které jsou užitečné a nakonec přinesou lepší pocity.

Proto schopnost myslet se v nás začíná rozvíjet, a objevuje se proces myšlení. Spolu s přáním, mechanismus myšlení začíná získávat formu, což umožňuje člověku přistupovat k procesu, kterým procházíme, bez ohledu na to, co cítí. Již se můžeme oddělit od našich pocitů a kontrolovat tyto pocity pomocí mysli a přistupovat k nim objektivně, jako by ze strany. Takto začínáme objasňovat naše stavy.

V důsledku toho se atribut Bina objeví ve vytvořené bytosti, porozumění oddělené od první fáze, která je čistým pocitem. Člověk začne stoupat s pomocí mysli nad jeho pocity jako „chytrý člověk, který vidí do budoucnosti.“
[80437]
Z 1. části denní lekce kabaly 12/6/2012 Shamati # 121

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: