Zmatek okolo kabaly

Dr. Michael Laitman

Otázka: Mohl byste mi prosím okomentovat rozdíl mezi vaší kabalou a kabalou Rava Berga?

Odpověď: I Rabaš (rabín Baruch Shalom HaLevi Ašlag, nejstarší syn Baal HaSulama, jeho následovník a nástupce) to komentoval. Berg kombinuje kabalistické pojmy hasidut a mysticismus. Vytvořil směs, která člověka uklidňuje, ale nemění ho, zatímco kabala je určena k odstranění lidského egoismu.

Všechny rady a vedení školy Berga nejsou nic více než psychologické pohodlí, ulehčující život, dávající naději, ale nevedoucí k nápravě, odhalení stvořitele člověku.

Dokonce i jeho definice kabaly je úplně jiná než jeho „učitele“ Baal HaSulama. Ale je vhodná pro prodej masám, jako jsou atributy, které prodává, prohlašujíc že mají vyšší sílu spíše než psychologický dopad.

Jeho postoj k tomu, co se děje, je následující: je potřeba se dostat do pohodlí v tomto světě, odstranit špatné, což jak víme pochází od Stvořitele, abychom to v sobě napravili.

To znamená, že místo sebe nápravy a odhalení Stvořitele skrze sebe, je vám doporučeno odstranit překážky, které vám jsou odeslány Stvořitelem s cílem přivést vás k němu blíž. Budete vyzýváni, abyste žili v míru, je to jako kdejaké šarlatánství nebo náboženství, ale určitě ne kabala: věda napravující egoismus směrem k lásce k druhému jako k sobě samému pro dosažení podobnosti se Stvořitelem.
[79433]
Z článků Baal HaSulama: „Podstata moudrosti kabaly“, „Podstata náboženství a jeho cíl“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: