Daily Archives: 7. 6. 2012

Zmatek okolo kabaly

Dr. Michael Laitman

Otázka: Mohl byste mi prosím okomentovat rozdíl mezi vaší kabalou a kabalou Rava Berga?

Odpověď: I Rabaš (rabín Baruch Shalom HaLevi Ašlag, nejstarší syn Baal HaSulama, jeho následovník a nástupce) to komentoval. Berg kombinuje kabalistické pojmy hasidut a mysticismus. Vytvořil směs, která člověka uklidňuje, ale nemění ho, zatímco kabala je určena k odstranění lidského egoismu.

Všechny rady a vedení školy Berga nejsou nic více než psychologické pohodlí, ulehčující život, dávající naději, ale nevedoucí k nápravě, odhalení stvořitele člověku.

Dokonce i jeho definice kabaly je úplně jiná než jeho „učitele“ Baal HaSulama. Ale je vhodná pro prodej masám, jako jsou atributy, které prodává, prohlašujíc že mají vyšší sílu spíše než psychologický dopad.

Jeho postoj k tomu, co se děje, je následující: je potřeba se dostat do pohodlí v tomto světě, odstranit špatné, což jak víme pochází od Stvořitele, abychom to v sobě napravili.

To znamená, že místo sebe nápravy a odhalení Stvořitele skrze sebe, je vám doporučeno odstranit překážky, které vám jsou odeslány Stvořitelem s cílem přivést vás k němu blíž. Budete vyzýváni, abyste žili v míru, je to jako kdejaké šarlatánství nebo náboženství, ale určitě ne kabala: věda napravující egoismus směrem k lásce k druhému jako k sobě samému pro dosažení podobnosti se Stvořitelem.
[79433]
Z článků Baal HaSulama: „Podstata moudrosti kabaly“, „Podstata náboženství a jeho cíl“

Konec růstových bolestí

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak si představujete ideální stav ve skupinách? K čemu musíme přijít?

Odpověď: Růstové bolesti budou pokračovat. Neexistuje žádný způsob, jak se tomu vyhnout, dokud skupiny nezískají svůj duchovní základ.

Jakmile bude existovat základ v každé skupině, „duchovní polštář“, který budou vnímat v jeho konstantní formě, porozumění a pocítí jeho duchovní kostru, jejich deset Sefirot, které jsou jejich základem, a uvnitř nich budou vnímat vyšší stav, vyšší svět, řízení a úpravy, pak bude možné říci, že existují nezávisle, pochopí, že nejsou žádné nerovnovážnosti, a společně se podílejí na jednom společném spojení, jednom společném systému.

V opačném případě, jaký je to společný systém? Každý chápe jen sám v souladu s jeho vlastním egoismem. To je důvod, proč tyto potíže růstu zmizí pouze tehdy, jakmile se dostaneme na duchovní úroveň, a doufám, že k tomu dojde velmi brzy.
[79798]
Z „Otázek k semináři“  25/5/2012