Daily Archives: 5. 6. 2012

Neřekl hříšný nebo spravedlivý

Člověk nemá sílu usilovat o nápravu svého egoismu, ale být kolem lidí, kteří usilují o svou nápravu. Pokud jsou mu tito lidé příjemní, pak od nich dostává sílu překonat svůj egoismus a je prodchnut jejich přáními, aspiracemi a sílou ducha. Díky jeho postoji a respektu k těmto lidem, dostává nové touhy a cíle.
[79428]
Od Baal HaSulama, Shamati # 99