„Jak skvělé a příjemné je sedět spolu jako bratři“

„Jak skvělé a příjemné je sedět spolu jako bratři.“ Toto jsou přátelé, kteří spolu sedí, neodloučení od sebe navzájem. Zpočátku se zdá, že jsou to lidé ve vzájemném nepřátelství, kteří se chtějí zabít jeden druhého. Ale poté se navrátí k bratrské lásce. A pak zvolají: „Jak skvělé a příjemné je sedět spolu jako bratři.“ Tím dosáhnou podobnosti s integrovaným systémem přírody a odpovídají mu. Ve společné lásce, odhalují podstatu přírody, její dokonalost a věčnost.
[79361]
Kniha Zohar, kapitola „Acharei Mot“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: