Daily Archives: 4. 6. 2012

„Jak skvělé a příjemné je sedět spolu jako bratři“

„Jak skvělé a příjemné je sedět spolu jako bratři.“ Toto jsou přátelé, kteří spolu sedí, neodloučení od sebe navzájem. Zpočátku se zdá, že jsou to lidé ve vzájemném nepřátelství, kteří se chtějí zabít jeden druhého. Ale poté se navrátí k bratrské lásce. A pak zvolají: „Jak skvělé a příjemné je sedět spolu jako bratři.“ Tím dosáhnou podobnosti s integrovaným systémem přírody a odpovídají mu. Ve společné lásce, odhalují podstatu přírody, její dokonalost a věčnost.
[79361]
Kniha Zohar, kapitola „Acharei Mot“

Úplatek oslepuje mudrce

baalsulam

Nově přeložený článek v knihovně.

152. Úplatek oslepuje mudrce. Baal HaSulam

Kabala skrytou kamerou. Život ve vzájemné záruce.