Pozvánky povznést se jsou všude

Dr. Michael LaitmanČlověk nemůže být napraven, dokud nepochopí, že musí vystoupit na další úroveň. Musí si vždy představit toto řešení ve své mysli, jako by nebyl ve svém současném stavu, ale již ve stavu příštím, na kterém dosáhl na vyšší úroveň, na kterou se pozvedl Reformujícím Světlem.

Obvykle chceme opravit náš aktuální stav. To nás zastaví, protože si myslíme, že současný stav je tady proto, abychom ho napravili.

Tak mateme sami sebe, protože všechny stavy přicházejí proto, abychom se nad ně povznesli do dalších stavů. V současném stavu není co napravovat. Náprava je v pozvedání se od současného stavu vzhůru.

Je velmi těžké to přijmout, protože tento přístup v našem světě neexistuje, ale to je to, co se děje ve spiritualitě. To proto, že všechny stavy jsou dány ne proto, aby je člověk opravil, ale aby opravil sám sebe. Napravit se je možné pouze pozvedáním se nad každý stav, což se nazývá postup „vírou nad rozumem.“

Pokaždé, když v sobě cítím nějaké nepochopení nebo špatnou vlastnost, vidím to jako výzvu povznést se nad to. Tak vidím, že všechno, co se mi stane, přichází, jen aby mi ukázalo mé nedostatky. Jejich náplň a náprava se děje na další úrovni, a nikdy není možná v aktuálním stavu.

Všechny problémy, které vidím, s ohledem na sebe, s ohledem na tento světě, s ohledem na přátele a stvořitele, co se zdají tak špatné a nedokonalé, mi ukazují na místo, nad které bych se měl pozvednout a přilnout k většímu odevzdání. Takto mohu postupovat, dokud nedosáhnu dokonalého odevzdání.
[75600]
Z 1. části denní lekce kabaly 18/4/2012, spisy Rabaš

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: