Daily Archives: 19. 4. 2012

Kabala skrytou kamerou. Pohrdání skupinou.

Pozvánky povznést se jsou všude

Dr. Michael LaitmanČlověk nemůže být napraven, dokud nepochopí, že musí vystoupit na další úroveň. Musí si vždy představit toto řešení ve své mysli, jako by nebyl ve svém současném stavu, ale již ve stavu příštím, na kterém dosáhl na vyšší úroveň, na kterou se pozvedl Reformujícím Světlem.

Obvykle chceme opravit náš aktuální stav. To nás zastaví, protože si myslíme, že současný stav je tady proto, abychom ho napravili.

Tak mateme sami sebe, protože všechny stavy přicházejí proto, abychom se nad ně povznesli do dalších stavů. V současném stavu není co napravovat. Náprava je v pozvedání se od současného stavu vzhůru.

Je velmi těžké to přijmout, protože tento přístup v našem světě neexistuje, ale to je to, co se děje ve spiritualitě. To proto, že všechny stavy jsou dány ne proto, aby je člověk opravil, ale aby opravil sám sebe. Napravit se je možné pouze pozvedáním se nad každý stav, což se nazývá postup „vírou nad rozumem.“

Pokaždé, když v sobě cítím nějaké nepochopení nebo špatnou vlastnost, vidím to jako výzvu povznést se nad to. Tak vidím, že všechno, co se mi stane, přichází, jen aby mi ukázalo mé nedostatky. Jejich náplň a náprava se děje na další úrovni, a nikdy není možná v aktuálním stavu.

Všechny problémy, které vidím, s ohledem na sebe, s ohledem na tento světě, s ohledem na přátele a stvořitele, co se zdají tak špatné a nedokonalé, mi ukazují na místo, nad které bych se měl pozvednout a přilnout k většímu odevzdání. Takto mohu postupovat, dokud nedosáhnu dokonalého odevzdání.
[75600]
Z 1. části denní lekce kabaly 18/4/2012, spisy Rabaš

Jedno slovo popisuje celou cestu

Dr. Michael Laitman

Otázka: Pokud Tóra je kniha instrukcí, která vypovídá o duchovní cestě, jak ji můžeme následovat, pokud necítíme nic než tento svět?

Odpověď: Nejprve se musíme pozvednout. Tóra nebyla napsána pro lidi, kteří jsou pod Machsomem (bariéra oddělující nás od duchovnosti). I když nám říká, o různých událostech, jako je egyptský exil, o předcích nebo Babylonu, skutečný význam toho, co se říká, může být odhalen jen těmi, kteří se již zabývají duchovní prací, za Machsomem.

Vše záleží na úrovni odhalení duchovních konceptů. Kniha Zohar, například, vysvětluje slovo Berešit (Genesis) způsobem, který zahrnuje celou cestu, od začátku až do konce.
[75326]
Z 1. části denní lekce kabaly 15/4/2012, spisy Rabaš

Okamžiky jednoty, kongres ve Vilniusu, část 2

Zde je další sada fotografií z Evropského kongresu kabaly z Vilniusu, Litva 23.-25. března 2012. 

2012-03-23_congress_vilnius_01
2012-03-23_congress_vilnius_02
2012-03-23_congress_vilnius_03
2012-03-23_congress_vilnius_04
2012-03-23_congress_vilnius_05
2012-03-23_congress_vilnius_06
2012-03-23_congress_vilnius_07
2012-03-23_congress_vilnius_08
2012-03-23_congress_vilnius_09
2012-03-23_congress_vilnius_10
2012-03-23_congress_vilnius_11
2012-03-23_congress_vilnius_12
2012-03-23_congress_vilnius_13
2012-03-23_congress_vilnius_14
2012-03-23_congress_vilnius_15

[75392]