Bod zvratu

Dr. Michael Laitman

Otázka: Proč potřebujeme přenést Králův poklad z místa na místo?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že musíte přenést šálek plný zlatých mincí z jednoho místa na druhé, pokaždé dosáhnete jeho velikosti, a skrze to mu přinášíte radost.

On nepotřebuje přemístit svůj poklad kamkoli a nepotřebuje vaši práci. Jeho radost je v tom, že mu porozumíte, pocítíte ho a stanete se mu podobnými, a tím rostete. Tím mu přinášíte radost.

Vaše radost je v plnění jeho přání: Stoupáte, rostete a děláte vše, co chce on. Neděláte to pro získání příjemné a atraktivní odměny, kterou jste si vydělali na celé této cestě, ale proto, abyste přinesly potěšení Stvořiteli.

Musíme cítit tento bod, ve kterém nahrazujeme jeho postoj k nám naším postojem k němu. To je místo kde se s ním setkáváme. Existuje jeden a existuje druhý, a mezi nimi je místo našeho setkání, kde transformujeme jeden do druhého: On odevzdává nám, a my zase Jemu. A zde je ten bod Masach (obrazovka), bod našeho spojení.
[74688]
Z 1. části denní lekce kabaly 27/3/2012, Shamati # 52

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: