Daily Archives: 16. 4. 2012

Náš nový domov

Dr. Michael Laitman

Drazí přátelé!

Obracím se na vás osobně a také jménem ředitelství organizace „Bnej Baruch“, jako ke svým žákům, přátelům, ke všem kdo uzná za vhodné nám pomoci. Existujeme už 20 let a za tuto dobu je uděláno mnoho – založili jsme internetové stránky, které jsou dnes uznávány jako jedny z největších na světě v objemu informací, provádíme každodenní lekce, jak ráno tak i přes den. Překládáme do desítek světových jazyků, založili jsme televizní kanál, který vysílá 24 hodin denně. Vyučovací centrum, ve kterém studovali a studují tisíce lidí, vydáváme a šíříme noviny, knihy, brožury, točíme filmy, zařizujeme kongresy v Izraeli a po celém světě. Nezištně usilujeme o šíření vyšší znalosti o Jednotě světa.

Za těchto 20 let jsme vyrostli a 10 lidí se proměnilo v tisíce a tisíce, ve skupiny a centra po celém světě. Z malého bytu jsme se přestěhovali do dvoupatrové budovy, kterou pronajímáme už deset let. Tady se nachází naše továrna pro tvoření a šíření kabalistických informací, televizní studio, odtud pochází každodenní lekce, odtud také vysíláme v různých světových jazycích. Teď nastal takový moment, kdy jsme nuceni opustit tuto budovu. Už dávno tato budova neodpovídá ani našim požadavkům, ani bezpečnostním normám. Pod nátlakem organizací, odpovědných za požární bezpečnost, bezpečnost elektrického zařízení, zdravotní (kuchyň atd.), již dále nemáme právo tady zůstávat dál, budova musí být zdemolována.

Propočítali jsme cenu za stěhování, kladení komunikací a osvojení nového místa, a zjistili jsme, že pouze toto nám vychází na přibližně 1 milion dolarů, a pronájem budovy na dalších 10 let bude stát kolem 3,5 milionu dolarů. Pokud se za 10 let budeme nuceni přestěhovat ještě aspoň jednou, což bude obnášet další výdaje na stěhování, z ekonomických důvodů vznikla myšlenka o koupi stálého místa
A tak pro nás všechny vznikne celosvětové centrum. Ti, kteří tady pracují, přichází sem studovat, přijíždí na návštěvu jako stážisti, a také ti kteří nemají možnost být tady, chceme, aby každý měl možnost říci, – „Já mám svůj domov“.

Nestydíme se za toto oslovení, vždyť se ve skutečnosti jedná o dům, pro nás všechny. Začínáme se sbíráním prostředků pro koupi našeho domu. Každý dá, kolik může.

Musíme je sehnat ve velice krátké době.

Do konce roku 2012, jsme pod nátlakem místních úřadů nuceni přestěhovat se na nové místo. Pojďte společně oslavit otevření našeho nového Centra, který se ve skutečnosti stane Centrem šíření vědomostí o jednotě světa.

Obracím se ke všem, kdo chápe nutnost šíření vědy Kabaly a vzájemné záruky (Arvut), ve světě, pomoc všem nám pořídit si svůj domov.

Předem vám všem děkuji za účast, toto nás spojí!

Michael Laitman 

https://www.kabbalah.info/donate/en/projects/new_building

[75197]

Bod zvratu

Dr. Michael Laitman

Otázka: Proč potřebujeme přenést Králův poklad z místa na místo?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že musíte přenést šálek plný zlatých mincí z jednoho místa na druhé, pokaždé dosáhnete jeho velikosti, a skrze to mu přinášíte radost.

On nepotřebuje přemístit svůj poklad kamkoli a nepotřebuje vaši práci. Jeho radost je v tom, že mu porozumíte, pocítíte ho a stanete se mu podobnými, a tím rostete. Tím mu přinášíte radost.

Vaše radost je v plnění jeho přání: Stoupáte, rostete a děláte vše, co chce on. Neděláte to pro získání příjemné a atraktivní odměny, kterou jste si vydělali na celé této cestě, ale proto, abyste přinesly potěšení Stvořiteli.

Musíme cítit tento bod, ve kterém nahrazujeme jeho postoj k nám naším postojem k němu. To je místo kde se s ním setkáváme. Existuje jeden a existuje druhý, a mezi nimi je místo našeho setkání, kde transformujeme jeden do druhého: On odevzdává nám, a my zase Jemu. A zde je ten bod Masach (obrazovka), bod našeho spojení.
[74688]
Z 1. části denní lekce kabaly 27/3/2012, Shamati # 52