Monthly Archives: Duben 2012

Moje nové „já“

Dr. Michael Laitman

Pokud je Stvořitel jedinou silou, která určuje, udržuje a vše oživuje, pak i slova, která pronáším, myšlenky a touhy, které ve mně vznikají, to vše je také On. Proto se musím spojit s tím, co skrze mne prochází a vychází ode mne k ostatním. To vše je také jeho práce, On se o toto všechno stará. Nejsem zde. Já jsem jen to, co vnímá sebe naplněno mocí, silou, záměrem a touhou Stvořitele, který tím adresuje druhé.

Musím se připojit a spojit s tím, co se teď děje uvnitř mě, cítit že jsem Jím zcela zaplněn, protože neexistuje jiná síla, kromě Něj. A když se snažím odstranit své vlastní „já“ ve mně, že všechno je jenom on, přesně tehdy najdu své nové „já,“ na základě „není nikdo jiný kromě Něj.“ To znamená, že všechno na co myslím, to všechno je On.
[76355]
Z kongresu ve Vilniusu 23/3/2012, Workshop 2

Kabala skrytou kamerou: Vrať mi moji duši.

Pevný bod

каббалист Михаэль ЛайтманProstředí je nástrojem pro sebe-nápravu a sebe-náprava je prostředkem pro nápravu světa. To proto, že člověk, který sebe změní i jen trochu, změní celý svět.

Archimédes řekl: „Dej mi pevný bod a páku dost dlouho a pohnu zemí.“ Celý problém je ten bod.

Můžete „pohnout“ zemí, pokud máte správný a bezpečný bod opory. I když levá část páky je jen metr dlouhá, je-li pravá strana, řekněme miliony nebo miliardy metrů, i když použijete sílu jen jednoho gramu, pohneme světem.

2012-04-19_rav_yom-azicaron_lesson_02

Musíte být hrdinou v kvalitě, ne v množství. Je to všechno o tom, jak moc si přejete duchovno nad materiálnem, což znamená, internalitu nad externalitou. To znamená, že si vyberete pevný bod. Pokud vidíte duchovno jako důležitější než materiálno, pak bez ohledu na to, kolik země „váží“, máte páku, která ji může převrhnout. Taková je „nebeská mechanika.“
[75820]
Z 4. části denní lekce kabaly 19/4/2012 v Den památky obětí holocaustu

Přijeďte pro omlazení

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co pro vás znamená kongres?

Odpověď: Pro mě je to seriozní a vážná práce, napětí a velká radost, všechno dohromady. Je to proto, že vidím, jak každou vteřinou se tato obrovská obecná touha vaří v „hrnci“. A tato touha funguje, i když si ji lidé ještě neuvědomují, a dosáhne bodu varu uvnitř. Cítím to, a to vše mě naplňuje a dává mi sílu.

Představte si, po kongresu moje vlasy tmavnou. To znamená, že tam existuje příliv energie, která aktivuje všechny zdroje života. Tak přijeďte pro omlazení!
[76223]
Z přednášky na den jednoty po celém světě, „Příprava na kongres“ 22/4/2012

Jednota je jako zaťatá pěst

Dr. Michael Laitman

V našem světě nebyla jiskra spirituality nebo-li bod v srdci, probuzen v mnoha lidech. Jsou v menšině ve srovnání se zbytkem lidstva, které je přitahováno pouze směrem k hmotným požitkům tohoto světa. Avšak lidé, kteří touží odhalit Stvořitele, mají kvalitativní sílu, a pokud se spojí, mohou dosáhnout síly větší, než je síla zbytku lidstva.

Je možné být velký co do množství i z hlediska kvality. Kvalita je důležitější než kvantita. Pokud tedy deset lidí, kteří přezkoumávají cíl a chtějí ho dosáhnout, se spojí, jimi vytvořená síla je větší než vnější síla lidstva, všech těch miliard lidí na celém světě.

Je to daleko významnější, neboť nejsou ovlivněni vlivem široké společnosti a její kvantitativní silou. Tím, že vytváří ne tak velkou skupinu, mohou postoupit. Člověk spadá pod vliv prostředí a jeho jediná svobodná volba je výběr vhodného prostředí pro sebe.

Pokud se neustále anuluje před touto malou skupinou více a více, může si být jist, že tímto způsobem dosáhne cíle. Do míry jeho anulování a spojení s přáteli ve větší a větší koncentraci, se bude stále přibližovat k cíli. Koneckonců, cíl se nachází v centru této malé skupiny.
[75906]
Z 1. části denní lekce kabaly 20/4/2012, spisy Rabaš

Šíření: Co můžeme udělat a co ne

Dr. Michael Laitman

Otázka: V poslední době, mám otázky týkající se šíření. Mohl byste mi prosím objasnit svůj postoj k šíření, co mohou a nemohou dělat?

Odpověď: Svět potřebuje šíření, což znamená, integrální vzdělávání a výchovu (vzájemnou odpovědnost). Tato metoda musí být široce rozšiřována a otevřená, bez jakéhokoli spojení s kabalou. Může být provedena ze samostatného webu, stejně jako otevřeně na ulicích, rozdáváním letáků, novin, CD a dalších médií.

Kabala může být šířena pouze z jejich stránek a jen virtuálně, tak aby zvenčí nebyla spojována s integrální výchovou, dokud si lidé sami neuvědomí, že kabala je právě onen systém výchovy a nápravy člověka.
[76063]

Budování prostředí pro každého

Dr. Michael Laitman

Neexistuje žádný plán nebo přesný časový rámec pro náš vývoj, porozumění, přesvědčení, analýzy a sebe-korekce, takový,  abychom se z egoistů stali altruisté, prostoupeni láskou a starostí jeden o druhého. Nečekejte na nějakou dobu nebo změnu generací, protože ke změnám může dojít v naší generaci. Vše závisí na připravenosti člověka a velikosti jeho touhy po změně.

Jak jsme se dozvěděli ze studií svobodné vůle, naše touha zcela závisí na našem prostředí. Musíme pracovat společně. Člověk nemůže pracovat sám za sebe a sám sebe o něčem přesvědčit, to nikdy nepřinese jakékoli pozitivní výsledky. Musíme vytvořit prostředí, společnost, která nás bude ovlivňovat, a pak se všichni změní. Takže jděte do toho a vybudujte toto velké prostředí pro každého z nás! S pomocí tohoto prostředí se přesvědčíme o nutnosti této cesty a budeme si přát rychle se změnit a propojit se prostřednictvím vzájemné záruky.

V důsledku toho nás bude prostředí ovlivňovat s takovou intenzitou, že změny se projeví ohromnou rychlostí. Konec konců, tyto změny nejsou závislé na našem časovém rámci.

Neživá, vegetativní a živočišná úroveň přírody se vyvíjela v průběhu miliard let. Je to proces vývoje egoismu. Neneseme odpovědnost za tento proces; jen ho uskutečňujeme více a více v souladu s naším růstem.

Nicméně, právě teď je intenzita a rychlost vývoje v našich rukou. Vše záleží na prostředí, které mohu uměle vystavět, neustále zlepšovat tak, že se stane větší a silnější ve svém vlivu na mně. Zde potřebuji umělce, vědce, sociology a psychology. Musím použít všechno, co v lidstvu existuje s cílem vytvořit intenzivní a efektivní vliv. Pak budeme prožívat šťastný život v této generaci a uvidíme to dobré, které necháváme pro naše děti.

Pokud bychom dělili lidské touhy v tomto kontextu, můžeme říci, že se rozdělují na dvě části: individuální touhy, které se vztahují k člověku osobně, a společenské touhy. Člověk by měl omezit své individuální touhy do bodu, který mu umožňuje vést normální život. Člověk by však měl rozvíjet své společenská touhy co možná nejvíce, a to od malého okruhu přátel, následně rozšiřovaného, dokud mu vliv prostředí nepomůže rozvinout se na úroveň dobrých vztahů, odpovědnosti, zájmu, vzájemné záruky a lásky k celému světu.

Člověk musí pochopit, že opuštěním svého egoismus a stále větším zájmem o budování vzájemných vztahů s širším okruhem lidstva, získává větší moudrost a hlubší pocity. Obsáhne všechny uvnitř a tak cítí celou realitu a celou přírodu. Tímto způsobem pro sebe otevírá novou realitu, svět, ve kterém žije tím, že vystupuje sám ze sebe a vnímá každého. To představuje život na lidské úrovni, který pro nás příroda připravila. Prostřednictvím tohoto se správně realizujeme v tomto světě.
[75203]
Z KabTV „Nový život“ episoda 11, 9/1/2012

Důležitost ranní lekce

каббалист Михаэль Лайтман

Otázka: Po kongresu přišel takový pocit, že usilovat o spojení, musíme především na ranních lekcích. Nebo se musíme více zabývat šířením? Je nějaká nejasnost, pocit, že všechno co jsme dělali předtím nestačí, že musíme přidat ještě něco.

Odpověď: Všechna naše úsilí, musí být nasměřované na ranní lekci! Bez ranních lekcí není možné postupovat dál! Bez toho není žádný pohyb. Ranní lekce je to všechno, –  alfa a omega – není o čem mluvit.

Ale mimo ranní lekce, všechno ostatní musí probíhat v duchu integrálnosti, kterou stále povzbuzujeme na ranní lekci.

Je to to nejdůležitější – začínat den z lekce. I když jsi z nějakého důvodu vynechal ranní lekci, stejně bys měl začít svůj den z lekce, nehledě na to, v kolik jsi se probudil – musíš alesponˇ půl hodiny věnovat lekci, jinak je celý den propad, ztráta, a budeš na to moc dlouho doplácet.

[#75674]

Z virtualní lekce 26.02.2012

Dotazník

Vážení přátelé,
 
dovolujeme si Vás oslovit s krátkým dotazníkem ohledně šíření vědy Kabaly v českém jazyce. Rádi bychom znali Váš názor, abychom pracovali co nejefektivněji a dokázali přiblížit kabalu co nejširšímu publiku. Vyplněním dotazníku nám pomůžete v dalším směrování a zároveň můžete vyhrát nedávno vydanou knihu ZOHAR od M.Laitmana. 
Dotazník naleznete zde 
 
Česká skupina BB.

Kabala skrytou kamerou. Pohrdání skupinou.