Daily Archives: 29. 3. 2012

Láska k přátelům (3)

Dr. Michael Laitman

 „Miluj bližního svého, jako sebe samého“ je základním zákonem integrální přírody v lidské společnosti. Dodržováním tohoto zákona dodržujeme všechny zákony přírody, jinak řečeno, všechny zákony přírody zařazené do tohoto zákona. Znamená to, že nemáme o co více usilovat?

 Cílem přírody je přivést všechny svoje části k úplné harmonii a rovnováze. Tímto člověk dosahuje maximálně komfortního stavu. A všechny události, kterými musíme projít, se dějí pouze proto, aby člověk vědomě dosáhl tohoto stavu.

 Cíl přírody a cestu pro její dosažení musíme prozkoumat a následovat ji. V tomto je záruka našeho šťastného života. Stálá vědecká podpora tohoto principu nám dá jistotu na cestě a přesvědčení v tom, že jsme podporováni přírodními zákony. Pocit úspěchu v případě dodržení zákona přírody, nebo pocit neštěstí v případě jeho nedodržení, musíme v sobě pociťovat jako vzrušení a strach. Toto je záruka naší dobré cesty.

Musíme proto pochopit zákony přírody jako objektivní a směrující nás k jejich vědomému dodržování. Právě ve vědomém plnění je odlišnost rozvoje úrovně „Člověk“ od úrovně „Živočich“. Vždyť všechny naše předcházející úrovně rozvoje jsme procházeli nevědomě, poháněni rozvojem egoismu v nás. Ale dnes nás příroda nutí rozvíjet se samostatně, vědomě, nad egoismem, osvojením vlastností protikladných egoismu, odevzdání a lásky.

Jak může člověk obdržet tuto novou vlastnost – přání odevzdávat a přitom pochopit, že přání dostávat pro sebe mu moc škodí? Vždyť tohle je v protikladu přirozenosti člověka – nemůže přece dělat nic, z čeho nemá vlastní prospěch?

Existuje pouze jedno východisko – aby několik lidí, kteří mají snahu vystoupit z podvlády egoizmu, se spojili do jedné skupiny. Každý člen této skupiny musí vyrovnat rozdíly ve vztahu k ostatním. Snaha dosáhnout vlastnosti odevzdání a lásky je v každém ze členů skupiny, nemají pouze sílu jí realizovat, avšak spojením a potlačením vlastního egoizmu ve vztahu k přátelům, vytvoří novou podstatu. Spojením například deseti lidí do skupiny vytvoří sílu desetkrát větší, než byla u každého zvlášť.

 Toto se stane za podmínky, že lidé spojení do skupiny, budou myslet na to, jak potlačit svůj egoismus, nikoli na to, jak ho mají naplnit. Pokud člověk dosáhne lásky k přátelům, dokáže pocítit touhu dodržovat zákon přírody, protože tímto přivádí celý systém k rovnováze a harmonii.

[72521]
Na základě článku Rabaše „O lásce k přátelům“