Daily Archives: 12. 3. 2012

Skupina jako záruka úspěchu

Dr. Michael Laitman

Vědci si stále myslí, že intelekt je zárukou úspěchu a rozvoje. Individualismus moudrých je upřednostňován před všemi ostatními vlastnostmi. Géniové jsou v módě již 500 let!

Ale moudří individualisté nejsou schopni motivovat lidstvo, rozvíjet civilizaci, zvláště v dnešní době, kdy se svět stává globální, uzavřený, kdy se ocitáme v síti specializovaných odborníků spojených mezi sebou.

Proto v dnešní době, kdy svět je stále více a více integrální, my, individualisté, egoisté, chytráci, náhle zjistíme, že nechápeme, jak je postaven a nejsme schopni ho řídit. K tomuto účelu potřebujeme náš jednotný, kolektivní rozum, který není postavený na konkurenci, ale na ústupcích na správné práci v naší analogové síti spojení celého lidstva.
[72171]

Nejdůležitější je otevřít oči

Dr. Michael Laitman

Náprava se děje od nejjednoduššího ke stále obtížnějšímu. Nicméně, patřičná náprava se nám jeví obtížná na každém stupni a nemůžeme si představit nic většího a těžšího. Každý člověk to vnímá podle svého stupně.

Když se však podíváme na celý duchovní žebřík, je jisté, že čím vyšše rosteme, tím těžší jsou touhy, se kterými pracujeme. Ale se zkušeností, kterou člověk již získal a částečně napravenými touhami, kterých již dosáhl, je snadnější překonat tyto těžkosti a postupovat.

Je psáno, že „moudrost přichází se zkušenostmi.“ Proto vnímáme nápravy s větším klidem, stanou se pro nás jasnější. Klíčem k úspěchu je dobýt první stupeň. Nejtěžší je otevřít oči.

Doufejme, že toho dosáhneme velmi brzy. Záleží to na světě a na nás, protože jsme od sebe neoddělitelní.
[72298]
Z přípravy na lekci 9/3/2012

Co je to egoismus?

Dr. Michael Laitman

Egoismus se netýká nutkání obyčejného člověka po naplnění jeho fyzických (jídlo, sex, rodina) a sociálních tužeb (peníze, moc a znalosti), ale jeho odporu k jednotě, odevzdání a lásce k lidem. Toto odmítání se projevuje pouze při účasti ve skupině integrální výchovy, a to v rozsahu do jakého se člověk snaží spojit se členy skupiny.
[72264]